PURE CHEM CENTER [CHEM OU]
เคมีอาจารย์ อุ๊
ประวัติการบริจาค

สนับสนุนเงินช่วยเหลือด้านสาธารณะกุศลและด้านการศึกษา

 

contribute_1_180_105 contribute_2_180_105 contribute_3_180_99
contribute_4_180_104 contribute_5_180_109 contribute_6_180_124
contribute_7_180_121 contribute_8_180_135 contribute_9_180_147
contribute_10_180_162 contribute_11_180_133 contribute_12_180_127
 img068 img001  266 
22-27 22-27-2 img003 
img003.[1] _the_white_room_charity  donate1 
wadhoorae bankornangkam -_.. 
_.._._4_1 _.._._4_2 _..
_...[1] img013.[1] img013.[2] 
wadtachang wangnamsai  img018
img023 img029   img286
img287 1 2 
3 4 5
6 7.1 7.22
dn_23-02-58 dn_13-03-58  img001
img006 img030  0003 


59

 

 01 img008   0003
img019 img019001  4 
d5 img00725  u1 
u2 u3  d2
donate img025  img034dse 
 untitled-24  untitled-1323  img048
img050 img051 img053
img053 img057 untitled-2
untitled-23  149431220674 img004 
img008    
tab_year61
     

 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือด้านสาธารณะกุศล

ลำดับวันเดือนปีจำนวนเงิน(บาท)หรือสิ่งของที่บริจาคสถานที่/มูลนิธิ
1 14-ก.พ.-38 7,000 สมทบทุนสงเคราะห์นักเรียนขัดสนโรงเรียนโยธินบูรณะ
2 15-ก.ค.-39 7,200 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ครองราชย์ “กองทุนการศึกษากาญจนาภิเษกของเหล่ากาชาด จ.นครพนม
3 17-ก.ย.-39 1,100 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดซื้อข้าวสารและกระเบื้องมุงหลังคา โครงการเด็กบ้านไกลของโรงเรียนตชด. บ้านตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี
4 27-ก.ย.-39 5,000 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อสมทบกองทุน “อาจารย์บุญประสิทธิ์กนกสิงห์”
5 4-ธ.ค.-39 5,000 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เพื่อปรับปรุงห้องสมุด และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนและพัฒนาโรงเรียน
6 3-ม.ค.-40 15,000 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
7 14-มี.ค.-41 16,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
8 2-ต.ค.-41 10,000 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
9 6-ต.ค.-41 15,000 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนเวียงแก่น จ.เชียงราย
10 18-ส.ค.-41 200,000 โรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
11 19-ม.ค.-42 50,000 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้แก่กองการเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์สารสนเทศ กรมสามัญศึกษา เพื่อประโยชน์ในด้านจัดเก็บข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลให้บังเกิดประสิทธิภาพ
12 1-เม.ย.-42 110,000 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพื่อสมทบเข้ากองทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ และโครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน ชื่อทุน กองทุนอนุสรณ์ - อุไรวรรณ ศิวะกุล
13 16-มิ.ย.-42 10,000 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ใจกิจกรรมของมูลนิธิ
14 6-ส.ค.-42 24,780 คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
15 27-ก.ย.-42 200,000 ถวายเป็นทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
16 1-ม.ค.-43 10,000 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เพื่อพัฒนาห้องสมุด
17 14-มี.ค.-43 10,000 ชมรมส่งเสริมกีฬาคนพิการปากเกร็ด จ.นนทบุรี
18 17-มี.ค.-43 50,000 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เพื่อใช้ในกิจการในโรงเรียน
19 7-ก.ค.-43 10,000 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านพญาไท
20 11-ก.ค.-43 500,000 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน
21 18-ก.ค.-43 10,000 สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อประโยชน์กับเด็กกำพร้า
22 26-ก.ย.-43 110,000 ในนามสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชากรุงเทพฯ นำข้าวสาร 2,000 ถุง ผ่าน นสพ.ไทยรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
23 3-ต.ค.-43 3,000 สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
24 2-ส.ค.-44 670,000 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จ.ระนอง เพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน
25 21-พ.ย.-44 200,000 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพื่อสมทบเข้า กองทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และโครงการกิจกรรมนักเรียน
26 22-พ.ย.-44 15,900 ชมรมชาวเหนือกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ปี พ.ศ. 2545 150,000 สมทบทุนร่วมกับแม่ชี เพื่อสร้างอาคารสำหรับสอนหนังสือเด็กเล็ก ในหมู่บ้านหนองตาด ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
28 7-ม.ค.-45 500,000 สถาบันราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเข้ากองทุน "เคมี อาจารย์อุ๊" สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในโปรแกรมวิชาเคมี
29 22-ก.พ.-45 10,000 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์กายภาพบำบัด ค่าเสื้อผ้า และค่ารักษาพยาบาล
30 12-เม.ย.-45 68,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
31 31-พ.ค.-45 50,000 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อจัดซื้อเสื้อกีฬา
32 7-ส.ค.-45 50,000 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพ อนามัยดี และห่างไกลยาเสพติด
33 27-ต.ค.-45 5,000 วัดลาย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างกุฎิ
34 29-พ.ย.-45 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หงาว จ.ระนอง
35 19-ธ.ค.-45 50,000 สำนักงานเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ เพื่อมอบให้กับเด็กและราษฎรที่ประสบภัยหนาว
36 27-ธ.ค.-45 28,800 สำนักงานเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ เพื่อมอบผ้าห่มให้กับเด็กและราษฎรที่ประสบภัยหนาว
37 9-ม.ค.-46 750,000 โรงเรียนสตรีระนอง เพื่อนำไปปรับปรุงห้องโสตของโรงเรียน
38 20-ม.ค.-46 25,000 โรงเรียนบางหอย จ.กระบี่ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
39 1-ก.พ.-46 100,000 สมทบทุนมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการ ศึกษาของนักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้
40 14-ก.พ.-46 10,000 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมการกุศล
41 14-มี.ค.-46 10,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
42 11-เม.ย.-46 8,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
43 25-เม.ย.-46 100,000 ถวายเป็นทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
44 18-มิ.ย.-46 10,000 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษา
45 11-ก.ค.-46 10,000 โครงการช่วยชาติ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
46 29-ต.ค.-46 5,000 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายวัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน
47 29-พ.ย.-46 42,000 บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ่อวิทยาคาร จ.จันทบุรี
48 16-ก.พ.-47 50,000 สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
49 14-มี.ค.-47 10,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
50 18-มิ.ย.-47 100,000 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
51 16-ส.ค.-47 4,500 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อมอบเป็นทุนแก่นักศึกษา
52 23-ก.ย.-47 5,000 กลุ่มโรงเรียนเอกชนของ จ.ภูเก็ต
53 7-ต.ค.-47 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขมปญโญ เพื่อสร้างแท้งก์น้ำให้เด็กใช้
54 ม.ค.-48 250,000 บริจาคเงินและของใช้ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 5 สนามเป้า
55 ม.ค.-48 100,000 ถวายวัดตรีทศเทพวรวิหาร เพื่อบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
56 14-มี.ค.-48 10,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
57 14-มี.ค.-48 300,000 "ล้านดวงใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้"
58 31-พ.ค.-48 132,000 บริจาคโต๊ะสแตนเลส จำนวน 6 ชุด ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการ ทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
59 14-มี.ค.-49 18,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
60 19-ก.ค.-49 20,000 วัดพระธาตุห้าดวง จ.ลำพูน เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
61 7-ส.ค.-49 500,000 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าสามัคคี
62 15-มี.ค.-50 12,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
63 พ.ค.-50 100,000 วัดชลประทานรังสฤษฎ์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลากลางน้ำ ของหลวงพ่อ ปัญญานันทภิกขุ
64 3-ส.ค.-50 10,000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูน เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้
65 16-ก.ย.-50 10,000 กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง "น้ำใจชาวการศึกษาเอกชน"
66 28-ต.ค.-50 50,000 ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 114 วัด 21 สำนักสงฆ์
67 16-พ.ย.-50 10,000 วัดเขาแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อทอดกฐิน
68 22-พ.ย.-50 3,000 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
69 24 พฤศิจกายน 2550 10,000 วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ
70 21-ม.ค.-51 500,000 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียมให้โรงพยาบาลขอนแก่นจำนวน 1 เครื่อง
71 27-ก.พ.-51 500,000 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อสมทบเงินกองทุน 100 ปี สตรีภูเก็ต ในการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
72 14-มี.ค.-51 20,000 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
73 17-มี.ค.-51 1,000,000 ในนามมูลนิธิรวมใจกวดวิชาพัฒนาสังคม ถวายเงินโดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัย แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
74 20-มี.ค.-51 10,000 โรงเรียนสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหารายได้สมทบทุนหุ่นละครเล็ก จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลน
75 13-เม.ย.-51 6,000 วัดบุญศรีมุนีกรณ์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรม
76 พ.ค.-51 350,000 เพื่อสร้างพระพุทธรูปพระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดไทย ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
77 16-ก.ค. 3,000 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท) ในการกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 6" เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลด้านการศึกษา ของทุกโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย
78 15-พ.ย.-51 10,000 วัดฝั่งหมิ่น จ.เชียงราย เพื่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ล้านนา
79 2-ก.พ.-52 5,000 วัดบางขวาง ต.สอนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
80 6-ก.พ.-52 5,000 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม เพื่อสนับสนุน ชมรมรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
81 7-ก.พ.-52 127,600 สมาคมศิษย์เก่า ชมพู-เขียว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อตกแต่งภายใน อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง
82 16-ก.พ.-52 13,600 บริจาคเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
83 20-มี.ค.-52 3,000 มูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเป็นทุนกิจการนักศึกษาแพทย์
84 28-มี.ค.-52 10,000 วัดศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่ออุปสมบทครู
85 6-เม.ย.-52 100,000 วัดโนนทอง ต.หนองแวง จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
86 11-พ.ค.-52 500,000 วัดหงาว อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ แก่วัดให้ดีขึ้น
87 13-พ.ค.-52 3,000 ชมรมโบว์ลิ่ง สโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
88 1-มิ.ย.-52 1,000,000 มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิ
89 ก.ค.-52 - บริจาคทีวี 29 นิ้ว พร้อมขาติดตั้งที่ใช้งานแล้วของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) จำนวน 30 เครื่อง ให้โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง โดยผ่านทางผู้อำนวยการ มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
90 ก.ค.-52 - บริจาคทีวี 29 นิ้ว พร้อมขาติดตั้งที่ใช้งานแล้วของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) จำนวน 30 เครื่อง ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ โดยผ่านทางอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
91 10-ก.ค.-52 5,000 โรงเรียนศรีอยุธยา เพื่อหารายได้จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาห้องสมุด
92 6 สิงหาคม 2552 100,000 วัดพระมหาไถ่ เพื่อการกุศลช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และให้การศึกษาผู้ด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า และผู้พิการ และการสงเคราะห์อื่นๆ
93 27-ก.ย.-52 5,000 บ้านอุ้มเปี่ยม อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อสร้างรั้ว สถานมัสการ
94 18-พ.ย.-52

1.โทรทัศน์ 29 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง

2.จานดาวเทียม จำนวน9เครื่อง

3.เครื่องเล่นซีดี จำนวน9เครื่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.สตูล เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนในพื้นที่
95 23 พฤศจิกายน 2552 20,000 เพื่อเป็นเงินสวัสดิการสำหรับค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ Tutor Channel ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา กทม.
96 5-ธ.ค.-52 10,000 วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
97 ธ.ค.-52 จานดาวเทียม เครื่องเล่นซีดี โทรทัศน์สี 29 นิ้ว ให้กับอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ประธานโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 43 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด กองกำกับการฯ 14 โรงเรียน
98 18-ม.ค.-53 100,000 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ "เฮติ"
99 13-มี.ค.-53 20,000 นำเงินสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธเพื่อนำมาใช้ในการรักษาพยาบาล พระภิกษุ-สามเณรอาพาธและแม่ชีของโรงพยาบาลสงขลาและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในกรณีที่จำเป็น
100 22-มี.ค.-53 5,000 มูลนิธิของคนตาบอดไทย
101 29 มี.ค.53 200,000 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
102 4มิ.ย.53 20,000 ทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
103 17 มิ.ย.53 TV 29 นิ้ว จำนวน 21 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
104 3 ก.ค.53 20,000 สนับสนุนการทำนิตยสารธรรมมะ
105 20 ก.ค.53 หนังสือแบบเรียนจำนวน5,216 เล่มเป็นจำนวนเงิน 210,732 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 จำนวน 15 โรงเรียนได้แก่ บ้านแกแดะ , บ้านหาดทราย , มหาราช1 , บ้านสำนักเอาะ , บ้านประกอบออก , เชิญ พิศลยบุตร , สื่อมวลชนกีฬา , ทุ่งไม้ด้วน2 , บ้านบาโรย , บ้านทุ่งสบายใจ , บ้านควนตะแบก , บ้านส้านแดง , ยูงทองรัฐประชาสรรค์ , บ้านหินจอก , สันติราษฎร์ประชาบำรุง
106 6 ส.ค. 53 10,000 กฐินพระราชทาน สำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
107 8 ส.ค.53 3,000 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดไตรมิตรวิทยารามเพื่อ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน2. สมทบกองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
108 9 ส.ค.53 20,000 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
109 18 ส.ค.53 5,000 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
110 16 ก.ย.53 100,000 กองทุนสมภพ พเยาว์ อินทสุวรรณ และ ศิษย์ เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์
111 22 ต.ค.53 200,000 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
112 21 ก.ย. 53 TV จำนวน18 เครื่อง โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
113 19 ต.ค. 53 1,075,000 บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัด
113 16 ม.ค. 54 150,000 บริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,บริจาคร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ รวม 1,200,000 บาท โดยเคมีอ.อุ๊ บริจาคร่วม 150,000 บาท
114 13 ธ.ค. 54 1 กล่อง มอบหนังสือให้กับโรงเรียนชาติตระการวิทยา
115 8 ก.พ. 54 2,000 บริจาค มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์
116 17 ก.พ. 54 2,200 บริจาคไมโครเวฟ ให้สถาบันโรคผิวหนัง
117 27 มี.ค.54 100,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน เป็นทุนการศึกษาพระภิษุ - สามเณร วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่
118 1เม.ย. 54 300,000 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
119 25 มิ.ย. 54 100,000 บริจาคเงินเพื่อศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า
120 - 20,000 อาจารย์อนุสรณ์ - อาจารย์อุไรวรรณ ศิวกุลร่วมสมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ มอบให้สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จำนวนเงิน 20,000 บาท
121 6 ก.ค. 54 200,000 อนุสร์ ศิวะกุล ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลค่า 200,000 บาท
122 17ก.ค. 54 50,000 อ.อุไรวรรณ - อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ พระครูบุญสารประสิทธิ์ วัดเชตวัน จังหวัดแพร่ จำนวน 50,000 บาท
123 25 ก.ค. 54 200,000 อ.อุ๊ บริจาคทรัพย์ที่ได้จากญาติ-โยมที่ร่วมทำบุญบริจาคในงานอุปสมบทนาย อกนิษฐ์พล ศิวะกุล - นายเฉลิมพล เกิดเมืองนอน ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)จำนวน 200,000 บาท
124 1 ส.ค. 54 100,000 เพื่อศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
125 16 ส.ค. 54 20,000 อ.อุไรวรรณ - อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคช่วยกองทุนช่วยเหลือสุนัข จ.นครพนม จำนวน 20,000 บาท
126 11 ส.ค. 54 10,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อหารายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ จำนวน 10,000 บาท
127 5 ก.ย. 54 15,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียตร 84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและร่วมบริจาคเงินทูลเกล้าถวาย เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
128 10 ต.ค. 54 500,000 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับครอบครัวข่าว 3 จำนวนเงิน 500,000 บาท
129 6พ.ย. 54 3,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินในการทอดกฐินพระราชทาน วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร จำนวน 3,000 บาท
130 17 ก.ย. 54 128,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคเก้าอี้320 ตัว ร่วมมูลค่า 128,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านยางเปา อมก๋อย จ.เชียงใหม่
131 29 ก.ย. 54 65,100 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี3 เครื่อง เก้าอี้72 ตัว ร่วมมูลค่า65,100 บาท ให้โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) จ.พิษณุโลก
132 29 ก.ย. 54 80,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคเก้าอี้100 ตัว ร่วมมูลค่า80,000 บาท ให้โรงเรียนวัดอินทร์ตะวันออก จ.พิษณุโลก
133 29 ก.ย. 54 95,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี3 เครื่อง เก้าอี้110 ตัว ร่วมมูลค่า95,500 บาท ให้โรงเรียนบ้านพันเสา จ.พิษณุโลก
134 30ก.ย. 54 31,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี3 เครื่อง เก้าอี้30 ตัว ร่วมมูลค่า31,500 บาท ให้โรงเรียนดรุณศึกษา จ.นครสวรรค์
135 30ก.ย. 54 34,600 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี10 เครื่อง เก้าอี้12 ตัว ร่วมมูลค่า34,600 บาท ให้โรงเรียนบ้านซับผักกาด จ.นครสวรรค์
136 30ก.ย. 54 98,900 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี5 เครื่อง เก้าอี้108 ตัว ร่วมมูลค่า98,900 บาท ให้โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา จ.เชียงราย
137 30ก.ย. 54 98,900 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี5 เครื่อง เก้าอี้108 ตัว ร่วมมูลค่า98,900 บาท โรงเรียนบ้านปางขอน จ.เชียงราย
138 30 ก.ย. 54 79,700 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี5 เครื่อง เก้าอี้84 ตัว ร่วมมูลค่า79,700บาทโรงเรียนธารทิพย์ ธารธรรม จ.เชียงราย
139 19ก.ย. 54 52,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี21 เครื่อง ร่วมมูลค่า52,500บาท ให้โรงเรียนโคกกลางโนนคูนโนนศิลา จ.ขอนแก่น
140 20ก.ย. 54 15,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี6 เครื่อง ร่วมมูลค่า15,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกสันฟ้า จ.ขอนแก่น
141 20ก.ย. 54 25,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี10 เครื่อง ร่วมมูลค่า25,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านวังยางสามัคคี จ.ขอนแก่น
142 15ก.ย. 54 10,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี4 เครื่อง ร่วมมูลค่า10,000 บาท ให้โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ จ.ขอนแก่น
143 1 ต.ค. 54 22,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี9 เครื่อง ร่วมมูลค่า22,500 บาท ให้โรงเรียนบ้านอาดสามารถ จ.ขอนแก่น
144 29 ก.ย. 54 30,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 12 เครื่อง ร่วมมูลค่า30,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ จ.สกลนคร
145 30ก.ย. 54 30,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 12 เครื่อง ร่วมมูลค่า30,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จ.สกลนคร
146 29 ก.ย. 54 22,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 9 เครื่อง ร่วมมูลค่า22,500 บาท ให้โรงเรียนโคกสีโคกเปี้ย จ.ขอนแก่น
147 30ก.ย. 54 22,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 9 เครื่อง ร่วมมูลค่า22,500 บาท ให้โรงเรียนบ้านอาจสามารถ จ.ขอนแก่น
148 30ก.ย. 54 15,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี6 เครื่อง ร่วมมูลค่า15,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านนาดี จ.อุดรธานี
149 22ก.ย. 54 385,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี26 เครื่อง เก้าอี้400 ตัว ร่วมมูลค่า385,000บาท ให้โรงเรียนโนนสว่างประชาสวรรค์ จ.อุบลราชธานี
150 3ก.ย. 54 175,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี6 เครื่อง เก้าอี้200 ตัว ร่วมมูลค่า175,000 บาท ให้โรงเรียนสำนักงานเจ้าคณะตำบลโนนสร้าง จ.อุบลราชธานี
151 15ก.ย. 54 27,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี11 เครื่อง ร่วมมูลค่า27,500บาท ให้โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) จ.ร้อยเอ็ด
152 20 ก.ย. 54 25,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี10 เครื่อง ร่วมมูลค่า25,000บาท ให้โรงเรียนบ้านเมืองไพร จ.ร้อยเอ็ด
153 3 ต.ค. 54 - บริจาค TV 43 เครื่อง ให้วัดสวนแก้ว
154 30 ส.ค. 54 22,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี9เครื่อง ร่วมมูลค่า22,500 บาท ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2อำเภอเมือง จ.ชลบุรี
155 30 ส.ค. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้ฝ่ายอำนวยการ8 ตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี จ.ชลบุรี
156 16ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรเสม็ด จ.ชลบุรี
157 2ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม จ.ชลบุรี
158 7ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี
159 2ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
160 7ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรหนองบอน จ.ตราด
161 4ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรไม้รูด จ.ตราด
162 30 ส.ค. 54 5,000 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
163 30 ส.ค. 54 7,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี3 เครื่อง ร่วมมูลค่า7,500 บาทให้โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว อ.พานทอง จ.ชลบุรี
164 30 ส.ค. 54 17,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี7 เครื่อง ร่วมมูลค่า17,500 บาทให้โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม จ.ชลบุรี
165 4ก.ย. 54 7,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี3 เครื่อง ร่วมมูลค่า 7,500 บาทให้โรงเรียนวัดศรีพโลทัยจ.ชลบุรี
166 2ก.ย. 54 7,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี3 เครื่อง ร่วมมูลค่า7,500 บาทให้โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราฎร์บำรุง) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
167 7ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1 เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาทให้โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี
168 7 ก.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1 เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาทโรงเรียนมาบสามเกลียว จ.ชลบุรี
169 4ก.ย. 54 5,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี2 เครื่อง ร่วมมูลค่า5,000 บาทให้มูลนิธิจริงใจ จ.ชลบุรี
170 2 พ.ย. 54 12,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 5 เครื่อง ร่วมมูลค่า 12,500 บาทให้โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด จ.ขอนแก่น
171 พ.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
172 พ.ย. 54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาท ให้สถานีตำรวจภูธรคลองลึก จ.สระแก้ว
173 28 พ.ย. 54 250,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินให้โรงเรียนอนุบาลระนอง จำนวน 250,000 บาท
174 28 พ.ย. 54 10,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างทางเดินหลังคาคลุมและอาคารจอดรถ คสล. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย จำนวน 10,000 บาท
175 12 ต.ค. 54 10,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคสมทบทุน มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 10,000 บาท
176 22 ต.ค.54 10,000 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุทธจินดา จำนวน 10,000บาท
177 29 ต.ค.54 50,000 อ. อนุสรณ์, อ.อุไรวรรณ, คุณอกนิษฐ์พล และ คุณอธิปพร ศิวะกุล ร่วมทอดกฐินให้วัด เชตวัน จังหวัด แพร่ จำนวน 50,000บาท
178 30 ต.ค. 54 50,000 อ. อนุสรณ์, อ.อุไรวรรณ, คุณอกนิษฐ์พล และ คุณอธิปพร ศิวะกุล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จำนวน 50,000บาท
179 6 พ.ย 54 50,000 อ.อนุสรณ์, อ.อุไรวรรณ, คุณอกนิษฐ์พล และ คุณอธิปพร ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายให้ วัดทุ่งไทรขะยูง จังหวัดสุรินทร์
180 26 ธ.ค.54 2,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี1 เครื่อง ร่วมมูลค่า2,500 บาทให้ตำรวจภูธรภาค 2 ฝ่ายอำนวยการ 8 กองบังคับการอำนวยการ ตำบลบางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
181 30 ธ.ค.54 5,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี2 เครื่อง ร่วมมูลค่า5,000 บาทให้สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธร 2จ.ชลบุรี
182 22 ม.ค. 55 20,000 อ.อนุสรณ์ - อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคทรัพย์ในการ สร้างห้องน้ำ วัดพิกุลทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20,000 บาท
183 28 ก.พ. 55 10,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 4 เครื่อง ร่วมมูลค่า 10,000 บาทโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี
184 29 ก.พ. 55 12,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 5 เครื่อง ร่วมมูลค่า 12,500 บาทโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย จ.ชลบุรี
185 4 ก.ย. 54 5,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 2 เครื่อง ร่วมมูลค่า 5,000 บาทโรงเรียนบ้านหมื่นจิต จ.ชลบุรี
186 ก.พ. 55 65,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 26 เครื่อง ร่วมมูลค่า 65,000 บาทโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
187 ก.พ. 55 10,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 4 เครื่อง ร่วมมูลค่า 10,000 บาทโรงเรียนบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต
188 ก.พ. 55 7,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 3 เครื่อง ร่วมมูลค่า 7,500 บาทโรงเรียนเก็ตโฮ่ จ.ภูเก็ต
189 ก.พ. 55 20,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 8 เครื่อง ร่วมมูลค่า 20,000 บาทโรงเรียนเทศบาลเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต
190 ก.พ. 55 10,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 4 เครื่อง ร่วมมูลค่า 10,000 บาทโรงเรียนเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต
191 ก.พ. 55 49,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 14 เครื่องเครื่องพร้อมขาแขวน14 ชุด ร่วมมูลค่า 49,000 บาทให้โรงเรียนบ้านไทยเจริญวิทยา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
192 ก.พ. 55 21,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 6 เครื่องพร้อมขาแขวน 6 ชุด ร่วมมูลค่า 21,000 บาทให้โรงเรียนวัดกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
193 ก.พ. 55 17,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 5 เครื่องเครื่องพร้อมขาแขวน5 ชุด ร่วมมูลค่า 17,500 บาทให้โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
194 ก.พ. 55 17,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 5 เครื่องพร้อมขาแขวน5 ชุด ร่วมมูลค่า 17,500 บาทให้โรงเรียนบ้านปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
195 ก.พ. 55 17,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี5 เครื่องเครื่องพร้อมขาแขวน5 ชุด ร่วมมูลค่า 17,500 บาทให้โรงเรียนบ้านไทยเจริญวิทยา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
196 ก.พ. 55 10,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 3 เครื่องเครื่องพร้อมขาแขวน3 ชุด ร่วมมูลค่า 10,500 บาทให้โรงเรียนบ้านโนนมะกอก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
197 ก.พ. 55 10,500 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 3 เครื่องพร้อมขาแขวน3 ชุด ร่วมมูลค่า 10,500 บาทให้โรงเรียนเดิ่นหัวบึงวิทยา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
198 ก.พ. 55 21,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี6 เครื่องพร้อมขาแขวน6 ชุด ร่วมมูลค่า 21,000 บาทให้โรงเรียนบ้านสีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
199 ก.พ. 55 14,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 4 เครื่องเครื่องพร้อมขาแขวน 4 ชุด ร่วมมูลค่า 14,000 บาทให้โรงเรียนบ้านซับเต่า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
200 ก.พ. 55 14,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 4 เครื่องพร้อมขาแขวน 4 ชุด ร่วมมูลค่า 14,000 บาทให้โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
201 ก.พ. 55 35,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 10 เครื่อง ร่วมมูลค่า 35,000 บาทให้โรงเรียนบ้านโพหวาย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
202 ก.พ. 55 35,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 10 เครื่องพร้อมขาแขวน 10 ชุด ร่วมมูลค่า 35,000 บาทให้โรงเรียนวัดบางพลา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
203 ก.พ. 55 70,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 20 เครื่อง ร่วมมูลค่า 70,000 บาทให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
204 ก.พ. 55 35,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 10 เครื่องพร้อมขาแขวน 10 ชุดร่วมมูลค่า 35,000 บาทให้โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
205 ก.พ. 55 28,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 8 เครื่อง ร่วมมูลค่า 28,000 บาทให้โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
206 ก.พ. 55 28,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 8 เครื่อง ร่วมมูลค่า 28,000 บาทให้โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม จ.สุราษฎร์ธานี
207 ก.พ. 55 20,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 8 เครื่อง ร่วมมูลค่า 20,000 บาทให้โรงเรียนวัดละไมอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
208 ก.พ. 55 28,000 โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊ บริจาคทีวี 8 เครื่อง ร่วมมูลค่า 28,000 บาทให้โรงเรียนวัดพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
209 28 ม.ค. 55 10,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
210 11 ก.พ. 55 20,000 อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสร้างหอพระไตรปิฏก วัดเชตวัน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 20,000 บาท
211 20 มิ.ย. 55 4,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วม ทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลสร้างพระประธาน วัดโต่งโต้น ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
212 5 ก.ค. 55 100,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุลบริจาคเงินเพื่อต่อเติมอาคารหอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท
213 16 ก.ค. 55 2,000 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ ช่วยเหลือทุนทรัพย์ ให้แก่โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 บาท
214 3 ก.ย. 55 100,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท
215 11 พ.ย. 55 400,000 ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินกฐินจำนวน 400,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดทุ่งไทรขะยูง จังหวัด สุรินทร์ ได้มีการวางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของ คุณลาวัลย์ ใบหยก ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีคุณปการต่อศาสนา
216 22 พ.ย. 55 200,000 ร่วมบริจาคเงิน (200,000 บาท) จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลตำรวจ
217 16 ต.ค. 55 20,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุในงาน เดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 84 กิโลเมตร กับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร 2552
218 6 ส.ค. 55 - อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ให้กับสมาคมศิษย์เก่าบุตรข้าราชการกองทัพบก-สุรศักดิ์มนตรี ในกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า ฯ ในวัน อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ณ เอส เอฟ สไตร์คโบว์ล ศูนย์การค้า เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ. นนทบุรี
219 4 พ.ย. 55 5,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน วัดจันทรสามัคคี จ.หนองคาย จำนวนเงิน 5,000
220 9 พ.ย. 55 5,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
221 22 ธ.ค. 55 323,205 อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงิน เพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จำนวน 323,205 บาท
222 22 ธ.ค. 55 54,300 บริษัทวรรณสรณ์ธุรกิจ จำกัด ร่วมบริจาคเงิน เพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จำนวน 54,300 บาท
223 26 ธ.ค. 55 1,000 อ.อนุสรณ์-อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ช่วยชื้อไปรษณียบัตรฯ โครงการ "รักกันไว้ ล้วนไทยด้วยกัน" จำนวน 100 ใบ ราคาใบละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
224 22 ธ.ค. 55 5,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่่วมบริจาคเงินผ้าป่าสามัคคีกับ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย เพื่อปรับปรุงพื้นที่่ต้้งศาลหลวงปู่่มหาฤาษีคันธุกะอายมันตร และจัดลานห้องสมุดธรรมชาติ
225 10 ม.ค. 56 300,000 อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสำหรับช่วยเหลือสงเคราะห์โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยมอบให้กับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร(ศูนย์เมอร์ซี่)
226 13 ม.ค. 56 200,000 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆของมูลนิธิ
227 8 ก.พ. 56 100,000 อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
228 17 ม.ค. 56 100,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนใน"โครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
229 17 ม.ค. 56 10,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนใน"โครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
230 21 มี.ค. 56 ตู้เย็น
เครื่องเล่น VCD
ไมโครเวฟ
อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมสนับสนุนรางวัลสำหรับจับสลากหางบัตร ในงาน"WELCOME HOME I AM SURASAKMOUTREE 45 ปี" สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุตรข้าราขการกองทัพบก - สุรศักดิ์มนตรี
231 26 ก.พ. 56 50,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสนับสนุนการระดมทรัพยากรจัดสร้างลานโดมและพัฒนาโรงเรียน - โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
232 26 ก.พ. 56 50,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสนับสนุนการระดมทรัพยากรจัดสร้างลานโดมและพัฒนาโรงเรียน - โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
233 1 เม.ย. 56 40,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคปัจจัยเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีของบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 - ณ วัดดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
234 28 มิ.ย.56 100,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินในการถวายพระพุทธชินราช วัด ค่ายแสงธรรมศิลาราม จังหวัดสุรินทร์
235 13 ก.ค.56 300,000 อ.อุไรวรรณ และ อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการศึกษา
ช่วยเหลือโรงพยาบาลและโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆ์ราช
236 22 ส.ค. 56 20,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดาบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรี
237 19 ก.ค. 56 300,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
238 20 ก.ย. 56 45,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
239 28 ก.ย. 56 50,572 อ.อุไรวรรณ และ อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมบริจาคทรัพย์บำรุงวัดเบญจมบพิตรฯ ในกิจการ เจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก
240 28 ก.ย. 56 8,700 ผู้มีจิตศรัทธาในอาคารวรรณสรณ์ บริจาคทรัพย์บำรุงวัดเบญจมบพิตรฯ ในกิจการ เจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก
241 10 ต.ค. 56 50,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัย
242 23 ต.ค. 56 65,000 อ.อนุสรณ์-อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินในการบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์ วัดสระเกศ
243 23 ต.ค. 56 40,000 อ.อนุสรณ์-อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินในการบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์ วัดสระเกศ
244 3 พ.ย. 56 200,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมบริจารเงินเพื่อสร้างหอพระไตรปิฎก ณ วัดเชตวัน จ.แพร่
245 2 พ.ย. 56 300,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล ร่วมบริจารเงินเพื่อก่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดทุ่งไทรขะยูง จ.สุรินทร์
246 5 พ.ย. 56 5,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
247 26 ต.ค. 56 5,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินในการทอดกฐิน วัดพรหมเทพาวาส ต.หัวป่า อ.พรหมบุรีจ.สิงห์บุรี

248 14 พ.ย. 56 20,000

อ.อุไรวรรณศิวะกุล บริจาคโทรทัศสี ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง มูลค่า 20,000 บาท ให้กับโรงเรียนเกาะยาววิทยา อ.เกาะยาว จ.พังงา

249 4 พ.ย. 56 50,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์ 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาม จำนวน 20 เครื่อง ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 ถ.สนามบิน เพื่อบริจาคให้กับสำนักงาน และโรงเรียนเอกชนในระบบเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชร.๑ จำนวน 1 เครื่อง

2.โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง

3.โงเรียนธารทิพย์ จำนวน 1 เครื่อง

4.โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จำนวน 1 เครื่อง

5.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ จำนวน 1 เครื่อง

6.โรงเรียนบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

7.โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย-อนุบาล จำนวน 1 เครื่อง

8.โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย-ประถม จำนวน 1 เครื่อง

9.โรงเรียนอนุบาลฉัตรมงคล จำนวน 1 เครื่อง

10.โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา จำนวน 2 เครื่อง

11.โงเรียนอนุบาลร่วมใจ จำนวน 1 เครื่อง

12.โรงเรียนอนุบาลกัลญารัตน์ จำนวน 1 เครื่อง

13.โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก จำนวน 1  เครื่อง

14.โรงเรียนศุภลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง

15.โรงเรียนอนุบาลพรรณี จำนวน 1 เครื่อง

16.โรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์ จำนวน 1 เครื่อง

17.โรงเรียนอนุบาลอำไพ จำนวน 1 เครื่อง

 

 250  ต.ค. 56  10,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์ มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวาวีวิทยาคม ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 251  4 พ.ย. 56  20,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 8 เครื่อง  ให้กับ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
 252  29 ต.ค. 56  12,500 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 5 เครื่อง  ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 253  4 พ.ย. 56  15,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
 254  18 พ.ย. 56  7,500  อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล ริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงเรียนตำรวตระเวนชายแดนฌแลิมฉลองครบรอบ 10 ปีฯ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
 255  10 พ.ย. 56  7,500  อ..อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง  ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.ชร เขต4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
 256  23 ธ.ค. 56  7,500  อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
257 29 ต.ค. 56 25,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
258 30 ต.ค. 56 12,500 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
259 1 พ.ย. 56 7,500 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงวังเหนือ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
260 30 ต.ค. 56 20,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี 29 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 8 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎ์บูรณะ) ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
261 14 ม.ค. 56   อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาค เก้าอี้ 5 ตัว พัดลม 1 ตัว ไมโครเวฟ 1 ตัว เครื่องเล่น VCD 23 เครื่อง ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว
262 15 ม.ค. 57 25,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 10 เครื่อง ให้กับวัดใหม่ประชาสรรค์ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณร
263 7 ม.ค. 57 25,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโทรทัศน์สี มูลค่าเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 10 เครื่อง ให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
264 7 มี.ค. 57 500,000

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

265 19 มิ.ย. 57 50,000

อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล  บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุน "วันร่วมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร 

  19 ก.ค. 57 20,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 20,000 บาท ในการร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดเหมืองง่า ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

266 26 ก.ค. 57 20,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 20,000 บาท สนับสนุนเครื่องดนตรีสำหรับเจ้าหน้าที่ สช. เพื่อนำไปใช้งานภายในองค์กร

267 7 ส.ค. 57 10,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้แกโครงการ The White Room Charity เพื่อนำไปใช้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน จังหวัด ชลบุรี

268 4 ส.ค. 57  

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไท เข้าร่วมจัดกิจกรรม ด้านการสาธิต/สอน การให้บริการ และการแสดงบนเวทีในงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ"

268 6 ส.ค. 57  

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไท ร่วมบริจาคมอบเครื่องดนตรีวงสตริงพร้อมเครื่องเสียงของยามาฮ่า

  15 ส.ค. 57 20,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 20,000บาท เพื่อทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดสร้างศาลากิจกรรม ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

269 22 ส.ค. 57 25,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 25,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนของโรงเรียนกุศลวิทยา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  30 ส.ค. 57 20,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 20,000 บาท ในการสบทบสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สุตา วัดคอนสวรรค์ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

270 25 พ.ค. 57 32,000

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ เก้าอี้ 40 ที่นั่ง ที่นั่งละ 800 บาท คิดเป็นมูลค่า 32,000 บาท เพื่อเป็นวิทยาทานแก่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

271 7 ส.ค. 57 10,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้แก่โครงการ The White Room Charity เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.ชลบุรี

272 27 ก.ย. 57  

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาค จอคอมพิวเตอร์ 12 ชิ้น แป้นพิมพ์ 9 ชิ้น เครื่องสแกน 1 ชิ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 1 ชิ้น หูฟัง 43 ชิ้น ให้แก่โครงการต่างๆของมูลนิธิสวนแก้วเพื่อนำไปใช้สาธารณะประโยชน์

273 19 ก.ค. 2557 20,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้กับวัดเหมืองง่า ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อใช้ในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

274 31 ก.ค. 57 โต๊ะ-เก้าอี้ 96 ชุด

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 96 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อใช้ประโยชน์กับนักเรียน

275 8 ส.ค. 57 โต๊ะ-เก้าอี้ 14 ชุด โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 14 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อใช้ประโยชน์กับนักเรียน
276 31 ต.ค. 57 โต๊ะ-เก้าอี้ 84 ชุด โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 84 ชุด ให้แก่โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  เพื่อใช้ประโยชน์กับนักเรียน
277 29 ส.ค. 57

โต๊ะ-เก้าอี้ 48 ชุด

ทีวีสี panasonic 2 เครื่อง

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 48 ชุดชุดละ 800บาท รวม 38,400 บาท และทีวีสี panasonic 2 เครื่องเครื่องละ 2,500บาท รวม 5,000บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
278 1 ก.ย. 57  

โต๊ะ-เก้าอี้ 48 ชุด

ทีวีสี panasonic 5 เครื่อง

 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 48 ชุดชุดละ 800บาท รวม 38,400 บาท และทีวีสี panasonic 5 เครื่องเครื่องละ 2,500บาท รวม 12,500บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
279 27 ต.ค. 57  โต๊ะ-เก้าอี้ 48 ชุด  โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 48 ชุดชุดละ 800บาท รวม 38,400 บาท ให้แก่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
280 11 พ.ย. 57 100,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อบำรุงและจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ 
282 28 พ.ย. 57 100,000

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุุล บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

283 12 ต.ค.57 50,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้แก่วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 

284 11 ต.ค.57 50,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสร้างอาคารโรงฉัน ให้แก่วัดเชตวัน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 
285 18 ต.ค. 57 10,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้กับวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการบำรุงพระพุทธศาสนา

286 24 ต.ค. 57 5,000 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ บริจาคเงิน 5,000 บาท ในการทอดกฐินพระราชทานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
287 17 พ.ย. 57 โต๊ะ-เก้าอี้ 36 ชุด

 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 36 ชุดชุดละ 800บาท รวม 28,800 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

288 17 พ.ย. 57 โต๊ะ-เก้าอี้ 36 ชุด

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 36 ชุดชุดละ 800บาท รวม 28,800 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎ์บำรุง) ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

288 29 พ.ย.57  

โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง, พัดลม 1 ตัว,เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง, หน้าจอคอมพิวเตอร์ 10 จอ, ทีวี 12 นิ้ว 2 เครื่อง, เครื่องเล่น VDO 1 เครื่อง,เครื่อง CPU 5 เครื่อง, เครื่องไรด์ซีดี 1 เครื่อง, หม้อหุงข้าว 1 ใบ, เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง, เครื่องต้มน้ำร้อน 2 เครื่อง, ปริ้นเตอร์อินเตอร์แฟ็ค 2 เครื่อง, ตะกร้าผลไม้ 50 ใบ ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว

289 17 ธ.ค.58

โต๊ะ-เก้าอี้ มูลค่า

30,000 บาท

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโต๊ะเก้าอี้รวมมูลค่า 30,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนกระถินหนองเครือชุด  ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

290 27 ธ.ค. 57 10,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
291 5 ม.ค.58 โทรทัศน์ 6 เครื่อง โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ 6 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อการศึกษา
292 5 ม.ค.58 โทรทัศน์ 6 เครื่อง โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ 6 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อการศึกษา
293 5 ม.ค.58 โทรทัศน์ โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ ให้แก่โรงเรียนวัดปิยาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อการศึกษา
294 7 ม.ค.58

โต๊ะเก้าอี้ 78 ตัว

เป็นเงิน 62,400

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้กับอาคาร 3 จำนวน 78 ตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท ให้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
295 12 ม.ค.58 โทรทัศน์ 6 เครื่อง โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ 6 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ถ.ชายทะเล เพื่อการศึกษา
296  13 ม.ค.58  โทรทัศน์ 10 เครื่อง  โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ 10 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลปากพนัง ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อการศึกษา
297  13 ม.ค. 58  โทรทัศน์ 3 เครื่อง โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ 3 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อการศึกษา
298 19 ม.ค.58  โทรทัศน์ 3 เครื่อง โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ 3 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อการศึกษา
299 27 ม.ค.58 100,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
300 21 ก.พ.58 4,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 4,000 บาท ให้แก่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
301 23 ก.พ. 58 โทรทัศน์ 11 เครื่อง โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊ บริจาคโทรทัศน์ 11 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 หมู่ที่ 2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
302 28 ก.พ.58 50,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง เนื่องในงานปาริชาตรำลึก  มหาวิทยาลัยทักษิณ
303 13 มี.ค.58 56,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Cannon 1 เครื่องรวมมูลค่า 56,000 บาท ให้แก่สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

304 14 มี.ค.58 10,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
305 9 มิ.ย.58

โต๊ะ-เก้าอี้ 58 ที่นั่ง

เป็นเงิน 46,400

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคโต๊ะเก้าอี้รวมมูลค่า 46,400 บาท ให้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
306 1 ก.ค. 58

5,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเพื่อทำบุญเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี จำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม
307 5 ธ.ค.58

10,000

อ.อนุสรณ์-อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเพื่อ สร้างพระอุโบสถ จำนวน 10,000 บาท ให้แก่วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ปี 2559

1 12 ก.พ.59

100,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 100,000 บาท
2 15 พ.ย. 58

10,000

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเพื่อ สร้างพระพุทธมุณีศรีนเรศวร จำนวน 10,000 บาท ให้แก่วัดบ้านโจด ต.ประเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
3 1 เม.ย.59

4000

อ.อนุสรณ์ ,อ.อุไรวรรณ ,อกนิษฐพล ,อธิปพร ศิวะกุล บริจาคเงินในการบรรพชาสามเณร จำนวน 4,000 บาท ให้แก่ วัดใหม่อัมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทมฯ
4 28 เม.ย.59

40,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินเพื่อบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 40,000บาท ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
5 12 ส.ค.59

500,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินเพื่อสร้างพระประทาน  จำนวน 500,000 บาท จ.กาญจนบุรี
6 1 มิ.ย.59

51,000

บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่นบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธปฏิมากรทองคำปางเปิดโลก และปางขอผน ให้แก่ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7 1 ก.ค.59

50,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินเพื่อสร้างอุโบสถ  จำนวน 50,000 บาท ให้แก่วัด ดำเนินสถิตย์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
8 28 ส.ค.59

20,000

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 20,000 บาท
9 29 ต.ค.59

200,000

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักแม่ชีไทยพัฒนา ต.บ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
10 20 ก.ย.59

30,000

อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 30,000 บาท งาน 5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติ
11 5 พ.ย.59

10,000

บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่นบริจาคเงิน 10,000 บาท ในการกฐินพระราชทาน ณ วัดพญาภู อ.เมืองน่าน จ.น่าน
12 13 พ.ย.59

220,000

นายอกนิษฐ์พล ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 220,000 บาท ในการสร้างพระพุทธปฏิมากร หน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
13 13 พ.ย.59 230,000 นางสาวอธิปพร ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 230,000 บาท ในการสร้างพระพุทธปฏิมากร หน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
14 3ม.ค.60 50,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ในการสร้างพระพุทธปฏิมากร หน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
15 30 ต.ค.59 4,000 อาจารย์อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 4,000 บาท ในการสร้างและทำนุบำรุงเสนาสนะ วัดเทพหิรัญย์ ต.บ้านเซียน อ.หันคา จ.ชัยนาท
16 28 ธ.ค.59 7,000 อ.อนุสรณ์-อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินจำนวน 7,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ปี 2560

1 9 ม.ค.60

20,000

บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่นบริจาคเงิน 20,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
2  28 ก.พ.60  100,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล โรงเรียนเคมี อ.อุ๊ และนักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่น 28 บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการสภากาชาดไทย 
3 15 มี.ค.60 200,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการพระบรมศพ
4 3 ม.ค.60 5,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 5,000 บาท ในการสร้างวิหารทาน(สร้างถนนคอนกรีต) วัดสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
5 3 ม.ค.60 50,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงิน 50,000 บาท ในการสร้างพระพุทธปฏิมากร หน้าตัก 59 นิ้ว วัดสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
9 ม.ค.60  20,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 20,000 บาท
23 มี.ค.60  10,000

อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อบำรุงเวชภัณฑ์และบำรุงอาคาร โรงพยาบาลสงฆ์

17 ม.ค.60  125,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินสบทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นร. จำนวน 125,000 บาท ให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
17 ม.ค.60  125,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินสบทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นร. จำนวน 125,000 บาท ให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
10  17 ม.ค.60  125,000 นายอกนิษฐ์พล ศิวะกุล บริจาคเงินสบทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นร. จำนวน 125,000 บาท ให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
11 17 ม.ค.60  125,000 น.ส.อธิปพร ศิวะกุล บริจาคเงินสบทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นร. จำนวน 125,000 บาท ให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
12 16 ก.พ.60 20,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย
13 30 ม.ค.60 20,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้ ผ่านสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
14 7 พ.ค.60 10,000 บริจาคสร้างโบสถ์ วัดที่เกาะพะงัน จำนวน 10,000 บาท
15 29 มี.ค.60 20,000 อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลยะลา
16 12 ม.ค.60 2,000 น.ส.อธิปพรศิวะกุล บริจาคเงินสมทบทุนพระพุทธสิรินาคเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์ 2,000 บาท ให้แก่โณงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขตหลักสี่ กทม.
17 4 พ.ค.60 73,000 คณะนักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 30 (Marathon) เคมี อ.อุ๊ บริจาคเงิน 73,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการสภากาชาดไทย
18 4 พ.ค.60 127,000 บาท อ.อุไรวรรณ - นางสาวอธิปพร ศิวะกุล บริจาคเงิน 127,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการสภากาชาดไทย
19 30 มิ.ย.60 5,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อทำบุญเทศน์มหาชาตมหากุศล น้อมเกล้าอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ครบรอบ 66 ปี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม
20 30 มิ.ย.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 70 ตัว มูลค่า 70,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 70 ตัว มูลค่า 70,000 บาท ให้แก่โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
21 17 ก.ค.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 45 ตัว มูลค่า 45,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 45 ตัว มูลค่า 45,000 บาท ให้แก่โรงเรียน กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
22 3 ก.ค.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 42 ตัว มูลค่า 42,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 42 ตัว มูลค่า 42,000 บาท ให้แก่โรงเรียนคลองแดนวิทยา ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
23 12 มิ.ย.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 45 ตัว มูลค่า 45,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 45 ตัว มูลค่า 45,000 บาท ให้แก่โรงเรียน กศน.ตำบลหนองไฮ จ.อุดรธานี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
24 20 มิ.ย.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 45 ตัว มูลค่า 45,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 45 ตัว มูลค่า 45,000 บาท ให้แก่โรงเรียน กศน.ตำบลบ้านจั่น จ.อุดรธานี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
25 13 มิ.ย.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 54 ตัว มูลค่า 54,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 54 ตัว มูลค่า 54,000 บาท ให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
26 18 ส.ค.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 32 ตัว มูลค่า 32,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 32 ตัว มูลค่า 32,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร) ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
27 25 ส.ค.60 500,000 บาท อ.อนุสรณ์ - อ.อุไรวรรณ - น.ส.อธิปพร ศิวะกุล บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ผ่านทางรัฐมนตรว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
28 13 พ.ย.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 42 ตัว มูลค่า 42,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 42 ตัว มูลค่า 42,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านนาโหนด หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
29 14 พ.ย.60 ทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 54 ตัว มูลค่า 54,000 บาท บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคทรัพย์สิน(เก้าอี้) จำนวน 54 ตัว มูลค่า 54,000 บาท ให้แก่โรงเรียนทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร) หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
30 31 ธ.ค.60 20,000 อ.อนุสรณ์ ศิวะกุล บริจาคเงินในการดีดยกศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
31 31 ธ.ค.60 20,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินในการดีดยกศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
32 31 ธ.ค.60 20,000 อ.อกนิษฐ์พล ศิวะกุล บริจาคเงินในการดีดยกศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
33 31 ธ.ค.60 20,000 อ.อธิปพร ศิวะกุล บริจาคเงินในการดีดยกศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
34 26 ธ.ค.60 5,000 อ.อุไรวรรณ ศิวะกุล บริจาคเงินในการทำบุญบำรุงวัด จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ปี 2561

1

23 ก.พ. 61

16,250 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคตำราเรียนของสถาบันให้กับโครงการของกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจำนวน 350 เล่ม มูลค่า 16,250 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ 
2

23 ก.พ.61

2,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินสบทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ
3  30 เม.ย.61  50,000 นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) บริจาคเงิน 50,000 บาท(จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
4  30 เม.ย.61  80,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงิน 80,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
5  7 พ.ค.61  5,000 บริษัท อะตอมมินิมาร์ท จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
6  9 พ.ค.61  13,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 13,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
7  4 พ.ค.61  9,700 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 9,700 บาท เพื่อช่วยงานด้านศาสนา และงานสังคมสงเคราะห์ผู้พิการและยากไร้ แก่อาสนวิหาร พระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8  4 พ.ค.61  1,300 นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาอุดรธานี บริจาคเงิน 1,300 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อช่วยงานด้านศาสนา และงานสังคมสงเคราะห์ผู้พิการและยากไร้ แก่อาสนวิหาร พระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
9  14 พ.ค.61  11,100 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 11,100 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10  14 พ.ค.61  2,900 นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาหาดใหญ่ บริจาคเงิน 2,900 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11  24 เม.ย.61  20,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับสมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561" ในวันที่ 9-10 ก.พ.61
12  9 พ.ค.61  14,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 14,000 บาท เพื่อกองทุนเครื่องมือแพทย์ ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
13  7 พ.ค.61  9,500 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 9,500 บาท สมทบทุนมูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน องค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14  7 พ.ค.61  500  นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาอุบลราชธานี บริจาคเงิน 500 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) สมทบทุนมูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน องค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15  15 พ.ค.61  1,000  นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาพัทลุง บริจาคเงิน 1,000 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ ศูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
16  15 พ.ค.61  9,000  บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 9,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ ศูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
17  25 พ.ค.61  9,300  บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 9,300 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
18  25 พ.ค.61  700  นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาตรัง บริจาคเงิน 700 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
19  7 พ.ค.61  9,500 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 9,500 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน่าธารณะกุศลต่างๆในจังหวัดสกลนคร ให้แก่เหล่าสภากาชาดจังหวัดสกลนคร
20  7 พ.ค.61  500 นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาสกลนคร บริจาคเงิน 500 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน่าธารณะกุศลต่างๆในจังหวัดสกลนคร ให้แก่เหล่าสภากาชาดจังหวัดสกลนคร
21  10 พ.ค.61  9,300 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 9,300 บาท เพื่อสบทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
22  10 พ.ค.61  700 นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาระยอง บริจาคเงิน 700 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อสบทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
23  23 พ.ค.61  12,500 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 12,500 บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย โดยเหล่าสภากาชาดจังหวัด ภาค 10 จ.เชียงใหม่
24  18 พ.ค.61  10,600  บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,600 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็กบ้านศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
25  18 พ.ค.61  1,400 นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขานครศรีธรรมราช บริจาคเงิน 1,400 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็กบ้านศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
26  6 พ.ค.61  10,500 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,500 บาท สมทบทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพรง ตำบลอีสาณ
27  6 พ.ค.61  2,500  นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาบุรีรัมย์ บริจาคเงิน 2,500 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) สมทบทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพรง ตำบลอีสาณ 
28  7 พ.ค.61  10,000  บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอด และตาบอดพิการซ้ำซ้อน ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
29  7 พ.ค.61  800  นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาร้อยเอ็ด บริจาคเงิน 800 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อใช้ในกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอด และตาบอดพิการซ้ำซ้อน ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
30  11 พ.ค.61  9,000  บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงินจำนวน 9,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กนักเรียนแสงสวรรค์ ให้แก่มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
31  11 พ.ค.61 1,000   นักเรียนคอร์ส ENTRANCE รุ่นที่ 31 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขานครสวรรค์ บริจาคเงิน 1,000 บาท (จากกิจกรรมจำหน่ายเสื้อรุ่น) เพื่อสนับสนุนในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กนักเรียนแสงสวรรค์ ให้แก่มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
32 17 ก.ค.61 297,000 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเก้าอี้จำนวน 297 ตัว (ตัวละ 1,000 บาท) มูลค่า 297,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา เขตบางนา กทม
33 19 มิ.ย.61 10,600 บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริจาคเงิน 10,600 บาท เพื่อเข้าบัญชีมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็กบ้านศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
34 8 ก.ค.61 50,000 อ.อธิปพร ศิวะกุล บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
35 8 ก.ค.61 50,000 นายอกนิษฐ์พล ศิวะกุล บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

สนับสนุนเงินบริจาคประมาณ 2,000-6,000 บาท เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์ประจำปีให้แก่โรงเรียนต่างๆ อาทิเช่น

 • โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี
 • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 • โรงเรียนโซนต์โยเซฟทิพวัล
 • โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 • โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • โรงเรียนบดินทรเดชา 2
 • โรงเรียนบดินทร์เดชา 3
 • โรงเรียนเบญจมราชาลัย
 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 • โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฎพระนคร
 • โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
 • โรงเรียนโยธินบูรณะ
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
 • โรงเรียนราชดำริ
 • โรงเรียนราชวินิตมัธยม
 • โรงเรียนราชินีบน
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • โรงเรียนศรีพฤฒา
 • โรงเรียนศรีอยุธยา
 • โรงเรียนศึกษานารี
 • โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤตธาราม
 • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 • โรงเรียนสตรีวิทยา
 • โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โรงเรียนสมานมิตรฤทธิยะ
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 • โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
 • โรงเรียนสายปัญญา
 • โรงเรียนสารวิทยา
 • โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • โรงเรียนหอวัง
 • โรงเรียนอัมพรไพศาล
 • โรงเรียนอัสสัมชันบางรัก
 • โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์
 • โรงเรียนอัสสัมชันสำโรง
 • โรงเรียนอิสลามสันติชน
ให้ทุนการศึกษา เพื่อเรียนวิชาเคมีกับ อาจารย์อุ๊ สำหรับนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์

chem-ou-logo