กลับสู่หน้าบทความและข่าวสาร
7 คำถามที่พบบ่อย ของการสมัครเรียนเคมี
 18 สิงหาคม 2561 10:09:02

คำถามที่ 1 - ถ้าไม่เคยเรียน เคมีเล่ม 1 มาก่อนสามารถเรียน เคมีเล่ม 2 ได้หรือไม่?

คำตอบ - สามารถเรียน เคมีเล่ม 2 ได้ค่ะเนื่องจาก เคมีเล่ม 1 เน้นเนื้อหาบรรยาย ส่วน เคมีเล่ม 2 เน้นเนื้อหาภาคคำนวน 

 

ทั้ง 2 เล่มมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก แต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียน เคมีเล่ม 1 กับ อาจารย์อุ๊มาก่อนคือ  นักเรียนต้องลงคอร์สพื้นฐาน 3 วัน ก่อนที่จะเรียน เคมีเล่ม 2 เพราะคอร์สนี้สอนการเขียนสูตร และ การเขียนสมการเคมี ซึ่งต้องใช้มากในการเรียน เคมีเล่ม 2

 

หมายเหตุ: นักเรียนสามารถทดสอบพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนสูตรเคมี และ สมการเคมี จากแบบทดสอบ (แบบทดสอบเบื้องต้น) หลังจากนั้น สามารถตรวจสอบ (เฉลยคำตอบ) ถ้านักเรียนทำได้ประมาณ 80% ก็ไม่ต้องลงคอร์สพื้นฐาน 3 วันค่ะ

 

 

คำถามที่ 2 - ถ้านักเรียนไม่ได้เรียน เคมีเล่ม1 แล้วไปเรียนคอร์ส O-NET ได้เลยไหม?

คำตอบ - ไม่แนะนำค่ะ เนื่องจากข้อสอบ O-NET ประกอบด้วยบทย่อยย่อย 7 บท แต่ครูตัดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนใน เคมีเล่ม1 ออกไป 3 บท เพราะเด็กส่วนใหญ่เรียน เคมีเล่ม1 กับครูแล้ว

- การเรียนคอร์ส O-NET ที่ได้ผลที่สุด คือต้องเรียนคู่กับเคมีเล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเรียนพันธะเคมีมาก่อน จะเรียนคอร์ส O-NET ได้ดีที่สุด

- หากนักเรียนไม่มีเวลาจริงๆ ก็ต้องลงคอร์ส พื้นฐาน 3 วันก่อนเรียนคอร์ส O-NET ค่ะ

 

 

คำถามที่ 3 - ถ้าไม่ได้เรียน เคมีเล่ม 1 และ เคมีเล่ม 2 แต่เรียนอยู่ชั้น ม.5 จะลงเรียน เคมีเล่ม 3, เล่ม 4, เล่ม 5 ได้หรือเปล่า?

คำตอบ - การเรียน เคมีเล่ม 3 ให้ได้ผลดี นักเรียนต้องมีพื้นฐานเคมีเบื้องต้น ม.4 เล่ม 2 หรือ ปรับพื้นฐานคำนวณของ ม.4 เล่ม 2 มาอย่างดีค่ะ

- การเรียน เคมีเล่ม 4 ให้ได้ผลดี นักเรียนต้องมีพื้นฐานเคมีเบื้องต้น, ตางรางธาตุ, หรือ ปรับพื้นฐานบรรยายของ ม.4 เล่ม 1 มาอย่างดีค่ะ

- การเรียน เคมีเล่ม 5 ให้ได้ผลดีนักเรียนต้องมีพื้นฐาน เคมีเล่ม 1 มาอย่างดี, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องพันธะเคมี, แต่ถ้าจะให้ดีอย่างยิ่ง ควรได้ปริมาณสารสัมพันธ์ I, II หรือ ปรับพื้นฐานบรรยายของ ม.4 เล่ม 1 หรือปรับพื้นฐานคำนวณของ ม.4 เล่ม 2

 

 

คำถามที่ 4 - ถ้าไม่เคยเรียนเคมีกับ อ.อุ๊ มาก่อน แล้วกำลังเรียนอยู่ในระดับ ม.6, สามารถลงคอร์ส Entrance ได้เลยหรือไม่?

คำตอบ - นักเรียนต้องเรียนคอร์ส “ปรับพื้นฐานก่อน Entrance“ มาก่อน เนื่องจากคอร์สนี้ จะปรับพื้นฐานที่สำคัญทั้ง 5 เล่มให้ก่อน, เพื่อให้มีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนในคอร์ส Entrance ได้ค่ะ

หากเรียนคอร์ส Entrance โดยไม่ปรับพื้นฐาน, เด็กส่วนใหญ่จะตามไม่ทัน เนื่องจากเด็กที่เรียนคอร์ส Entrance จะเป็นเด็กที่เคยเรียนเคมีกับ อ.อุ๊ มาแล้ว 90% การสอนจะเร็วกว่าคอร์สปกติค่ะ

 

 

คำถามที่ 5 - สามารถลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ได้เลยไหมคะ?

คำตอบ - ไม่แนะนำค่ะ ควรจะเรียนคอร์ส Entrance ก่อน แล้วค่อยลงเรียน คอร์สตะลุยโจทย์ เนื่องจาก ถ้านักเรียนมีพื้นฐานไม่ดี หรือ ลืมเนื้อหาไปแล้ว จะทำให้ตามไม่ทันค่ะ โดยคอร์สตะลุยโจทย์จะเรียนแค่ 12 ครั้ง และ เน้นโจทย์ที่ยากและส่วนใหญ่, เป็นโจทย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

 

 

คำถามที่ 6 - ถ้าเรียนปรับพื้นฐาน Entrance ตอน ม.4 เลยได้ไหม?

คำตอบ - ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากว่านักเรียน ม.4 ยังไม่มีพื้นฐานเคมีเลย ซึ่งจะแตกต่างกับนักเรียนที่เรียน ม.6 ซึ่งอาจมีพื้นฐานเคมีมาบ้างจากที่โรงเรียนค่ะ

 

 

คำถามที่ 7 - ถ้าอยู่ ม.4 แล้วไม่ลงเรียน เคมีเล่ม 2 แล้วเรียนปรับพื้นฐานคำนวณเลยได้ไหม?

คำตอบ - ไม่แนะนำค่ะ เพราะการสอนปรับพื้นฐานคำนวณ จะสอนนักเรียนที่มีพื้นฐานการคำนวนจากโรงเรียนมาแล้วแต่ไม่เข้าใจ, จึงมาเรียนซ้ำ, วิธีการสอนจะแตกต่างกันค่ะ

 

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×