กลับสู่หน้าบทความและข่าวสาร
แนะนำการเรียนเคมีกับ เคมี อ.อุ๊
 18 สิงหาคม 2561 10:30:48

บทความนี้ ได้รวบรวม VDO คำแนะนำการเรียนเคมีสำหรับทุกระดับไว้ เพื่อให้ นักเรียน หรือ ผู้ปกครองสามารถทำความเข้าใจก่อนสมัครเรียนแต่ละคอร์สได้มากขึ้นค่ะ

 

คอร์ส เคมี ม.ต้น

คอร์สเคมี ม.ต้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 คอร์ส ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 สาย คือ

1. สำหรับใช้ที่โรงเรียนหรือสอบเข้าเตรียมอุดมฯ, ม.4 ของทุกสถาบัน

2. สำหรับนักเรียน Gifted และสอบเข้า ม.วิทย์, กำเนิดวิทย์, สอบแข่งขัน IJSO, สอวน.

สำหรับการสอบ IJSO นั้น, นักเรียนชั้น ป.6 - ม.2 สามารถสอบ IJSO ได้ ถ้าเรียนครบทุกเล่ม และ ควรเรียนให้จบตอน ม.2 และ สอบตอน ม.2 เทอมปลายค่ะ

ลองกดเข้าไปฟัง อ. อุ๊แนะนำการเรียนของคอร์สนี้กันค่ะ

VDO แนะนำการเรียนเคมี ม.ต้น

 

 

คอร์ส เคมี ม.ปลาย

สำหรับนักเรียนม.ปลาย, การเรียนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ควรเรียนตามเนื้อหาจาก ม.4 - ม.6 ตามผังการเรียน ด้านล่าง เนื่องจากเนื้อหาของแต่ละบท ต้องใช้เป็นพื้นฐานของบทต่อๆไป การเรียนกระโดดข้ามไปข้ามมา จะเป็นผลเสียต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก

 

คอร์ส เคมี เล่ม 1 ม.4

เนื้อหา : พื้นฐานเคมีเบื้องต้น, โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี

คอร์สนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากของ "เคมีภาคบรรยาย"

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 1 ม.4

 

คอร์ส เคมี เล่ม 2 ม.4

เนื้อหา : ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ II, ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

คอร์สนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากของ "เคมีภาคคำนวณ"

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 2 ม.4

แบบทดสอบ / เฉลยแบบทดสอบ

 

คอร์ส เคมี เล่ม 3 ม.5

เนื้อหา : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส I และ II

คอร์สนี้เน้นภาคคำนวณทั้งหมด ควรต้องมีพื้นฐาน เคมี เล่ม 2 ม.4 มาอย่างดี

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 3 ม.5

แบบทดสอบ / เฉลยแบบทดสอบ

 

คอร์ส เคมี เล่ม 4 ม.5

เนื้อหา : ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

คอร์สนี้เน้นภาคบรรยาย ใช้พื้นฐานส่วนใหญ่จาก คอร์ส เคมี เล่ม 1 ม.4 และ คอร์ส เคมี เล่ม 2 ม.4 

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 4 ม.5

แบบทดสอบ / เฉลยแบบทดสอบ

 

คอร์ส เคมี เล่ม 5 ม.5

เนื้อหา : เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

คอร์สนี้เน้นภาคบรรยาย ใช้พื้นฐานส่วนใหญ่จาก คอร์ส เคมี เล่ม 1 ม.4 และ คอร์ส เคมี เล่ม 2

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 5 ม.5

แบบทดสอบ / เฉลยแบบทดสอบ

 

คอร์ส เคมี ENTRANCE

คอร์สนี้จะสรุปเนื้อหาขั้น ADVANCE ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเคมีทั้ง 5 เล่ม พร้อมทั้ง O-Net และ โจทย์จำนวนมาก

VDO แนะนำการเรียนเคมี ENTRANCE

แบบทดสอบ / เฉลยแบบทดสอบ

 

คอร์ส เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

คอร์สนี้จะสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ และ เน้นการทำโจทย์ขั้น ADVANCE ที่ไม่เคยทำมาก่อน

จำเป็นต้องเคยเรียนคอร์ส เคมี ENTRANCE มาก่อน 

VDO แนะนำการเรียนเคมี ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×