อาจารย์ ศ.ดร. น.พ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ (พี่หมอป๋อม)
วิชาที่สอน: GAT เชื่อมโยง, ความถนัดทางแพทย์
-
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×