เลือกสถาบันที่ต้องการเรียน
  • เคมีอาจารย์อุ๊
  • ทบทวน เคมี อ.อุ๊
  • Applied Physics
  • Bio Beam Center
  • คณิตศาสตร์ ครู SupK
  • คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ
  • ทีมหมอแผนและ TOPTGAT
  • TBAT

ม.ต้น
UC01 เคมี ม.ต้น
UC02 เคมี ม.ต้น IJSO 1
UC03 เคมี ม.ต้น IJSO 2
UC04 เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
รวม เคมี ม.ต้น ,ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
ม.ปลาย
UC05 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พื้นฐานเคมีเบื้องต้น + โครงสร้างอะตอม
UC06 เคมี ม.4 เล่ม 1 ตารางธาตุ
UC07 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พันธะเคมี
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.4 เล่ม 1 - โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
(เตรียมอุดมฯ) ม.4 เคมี เล่ม 1 โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, โมลและสูตรเคมี
UC08 เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี
UC09 เคมี ม.4 เล่ม 2 - สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
UC10 เคมี ม.5 เล่ม 3 - แก๊สและสมบัติของแก๊ส
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ I, สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ II ,แก๊สและสมบัติของแก๊ส
(เตรียมอุดมฯ) ม.4 เคมี เล่ม 2 พันธะเคมี, ของแข็ง ของเหลว แก๊ส, สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
UC11 เคมี ม.5 เล่ม 3 - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
UC12 เคมี ม.5 เล่ม 3 - สมดุลเคมี
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.5 เล่ม 3 อัตรา , สมดุล , กรดเบส
UC13 เคมี ม.5 เล่ม 3 - กรด-เบส I-II
UC14 เคมี ม.5 เล่ม 4 - เคมีไฟฟ้า
UC15 เคมี ม.5 - เคมีอินทรีย์,พอลิเมอร์
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.5 เล่ม 4 เคมีไฟฟ้า ,เคมีอินทรีย์,พอลิเมอร์
UC17 เคมี ม.5 เล่ม 5 - สารชีวโมเลกุล
(เตรียมอุดมฯ และจุฬาภรณฯ) ม.5 เคมี เล่ม 4 เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล, ไฟฟ้าเคมี
UC18 เคมี ม.6 คอร์ส Entrance ==> หนังสือ 5 เล่ม
UC19 เคมี คอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
รวม Entrance , ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
ปรับพื้นฐาน
UC21 ปรับพื้นฐานบรรยาย เล่ม 1 (ม.4)
UC22 ปรับพื้นฐานคำนวณ เล่ม 2 (ม.4)
รวม ปรับพื้นฐานบรรยายและคำนวณ ม.4 เล่ม 1-2
UC23 PRE-ENTRANCE
ม.ปลาย
UC23,18 PRE ENT+ENTRANCE
×
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×