กลับสู่หน้าบทความและข่าวสาร
อยากเก่งเคมี เตรียมสอบเคมี ต้องติวเคมี ตามคำแนะนำ อ.อุ๊
 06 สิงหาคม 2563 16:37:18

แนะนำการเรียน-การสอน เคมี อ.อุ๊

VDO นี้ ได้รวบรวมคำแนะนำการเรียนเคมี อ.อุ๊ ว่ามีคอร์สอะไรบ้าง แนะนำสาขา รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านเพื่อให้ นักเรียน หรือ ผู้ปกครองสามารถทำความเข้าใจก่อนสมัครเรียนแต่ละคอร์สได้มากขึ้นค่ะ

 

 

คอร์ส เคมี ม.ต้น

คอร์สเคมี ม.ต้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 คอร์ส ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 สาย คือ

1. สำหรับใช้ที่โรงเรียนหรือสอบเข้าเตรียมอุดมฯ, ม.4 ของทุกสถาบัน

2. สำหรับนักเรียน Gifted และสอบเข้า ม.วิทย์, กำเนิดวิทย์, สอบแข่งขัน IJSO, สอวน.

สำหรับการสอบ IJSO นั้น, นักเรียนชั้น ป.6 - ม.2 สามารถสอบ IJSO ได้ ถ้าเรียนครบทุกเล่ม และ ควรเรียนให้จบตอน ม.2 และ สอบตอน ม.2 เทอมปลายค่ะ

ลองกดเข้าไปฟัง อ. อุ๊แนะนำการเรียนของคอร์สนี้กันค่ะ

VDO แนะนำการเรียนเคมี ม.ต้น

 

 

คอร์ส เคมี ม.ปลาย

สำหรับนักเรียนม.ปลาย, การเรียนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ควรเรียนตามเนื้อหาจาก ม.4 - ม.6 ตามผังการเรียน ด้านล่าง เนื่องจากเนื้อหาของแต่ละบท ต้องใช้เป็นพื้นฐานของบทต่อๆไป การเรียนกระโดดข้ามไปข้ามมา จะเป็นผลเสียต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก

 

คอร์ส เคมี เล่ม 1 (ม.4)

เนื้อหา : พื้นฐานเคมีเบื้องต้น, โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี

คอร์สนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากของ "เคมีภาคบรรยาย"

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 1 ม.4

 

คอร์ส เคมี เล่ม 2 (ม.4)

เนื้อหา : โมลและสูตรเคมี (ปริมาณสารสัมพันธ์ I), สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ (ปริมาณสารสัมพันธ์ II)

คอร์สนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากของ "เคมีภาคคำนวณ"

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 2 ม.4

 

คอร์ส เคมี เล่ม 3 (ม.5)

เนื้อหา : แก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี

คอร์สนี้เน้นภาคคำนวณทั้งหมด ควรต้องมีพื้นฐาน เคมี เล่ม 2 ม.4 มาอย่างดี

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 3 ม.5

 

คอร์ส เคมี เล่ม 4 (ม.5)

เนื้อหา : เคมีไฟฟ้า (ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี)

คอร์สนี้เน้นภาคบรรยาย ใช้พื้นฐานส่วนใหญ่จาก คอร์ส เคมี เล่ม 1 ม.4 และ คอร์ส เคมี เล่ม 2 ม.4 

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 4 ม.5

 

คอร์ส เคมี เล่ม 5 (ม.5)

เนื้อหา : เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์, สารชีวโมเลกุล

คอร์สนี้เน้นภาคบรรยาย ใช้พื้นฐานส่วนใหญ่จาก คอร์ส เคมี เล่ม 1 ม.4 และ คอร์ส เคมี เล่ม 2 ม.4

*สารชีวโมเลกุล (ตัดจากหลักสูตรของกระทรวงแล้ว แต่มีแทรกบางส่วนในเคมีอินทรีย์ และใช้สอบ O-NET)

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 5 ม.5

 

คอร์ส เคมี ENTRANCE + ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

- คอร์ส ENTRANCE นี้จะสรุปเนื้อหาขั้น ADVANCE ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเคมีทั้ง 5 เล่ม พร้อมทั้ง O-Net และ โจทย์จำนวนมาก

- คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย นี้จะสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ และ เน้นการทำโจทย์ขั้น ADVANCE ที่ไม่เคยทำมาก่อนจำเป็นต้องเคยเรียนคอร์ส เคมี ENTRANCE มาก่อน

VDO แนะนำการเรียนเคมี ENTRANCE

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×