หนังสือเรียนคอร์ส ENT มาแล้วจ้าาา น้องๆที่สมัครคอร์ส ENT ไว้ มารับหนังสือที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ

เคมี ม.ต้น
เคมี ม.ต้น IJSO 1
เคมี ม.ต้น IJSO 2
เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
เคมี เล่ม 1 (ม.4) - โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
เคมี เล่ม 2 (ม.4) - ปริมาณสารสัมพันธ์ I, ปริมาณสารสัมพันธ์ II, ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
เคมี เล่ม 3 (ม.5) - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส I-II
เคมี เล่ม 4 (ม.5) - ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
เคมี เล่ม 5 (ม.5) - เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
PRE-ENTRANCE
เคมี ม.6 คอร์ส Entrance ==> หนังสือ 5 เล่ม
เคมี คอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
พื้นฐานเคมีเบื้องต้น 3 วัน
ปรับพื้นฐานบรรยาย เล่ม 1 (ม.4)
ปรับพื้นฐานคำนวณ เล่ม 2 (ม.4)
ปรับพื้นฐานบรรยายและคำนวณ ม.4เล่ม 1-2
×
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isAurum}}
คอร์ส AURUM
AURUM
{{/isAurum}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×