คุณครูของเรา
อาจารย์ อุไรวรรณ ศิวะกุล
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) กศ.ม.(เคมี)
และ ประสบการณ์สอนกวดวิชากว่า 36 ปี
วิชาที่สอน:เคมีระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
อาจารย์ อธิปพร ศิวะกุล
BS, Duke University, USA - ด้านชีวะ เคมี
MS, Columbia University, USA - ด้านชีววิทยา
Ed.M., Harvard University, USA - ด้านการศึกษา
วิชาที่สอน:เคมีระดับชั้น ม.ต้น,ม.ปลาย และวิทยาศาสตร์ อินเตอร์
คุณครูของเรา
ทีมงานอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ใน Aurum
เด็กเก่งของเรา
บทความแนะนำ
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×