โรงเรียนเคมีอาจารย์อุ๊

โรงเรียนวรรณสรณ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดย อ.อุ๊ โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการที่มีมาตราฐานพร้อมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนของตนเอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามต้องการ

ปรัชญาของสถาบัน

"พัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม สู่ผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ"

ประวัติโรงเรียน
  • ปัจจุบัน
    โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนวรรณสรณ์ มีทั้งหมด 30 สาขา ทั่วประเทศ
  • พ.ศ. 2532
    ตั้งโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาแรก ที่ สะพานควาย
  • พ.ศ. 2529
    เริ่มเปิดโรงเรียนกวดวิชาครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×