อาจารย์ อุไรวรรณ ศิวะกุล (อาจารย์อุ๊)
วิชาที่สอน: เคมี หลักสูตรไทย
อาจารย์อุ๊ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมี จนสามารถทำให้โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์มีชื่อเสียงโด่งดัง ในนามที่ทุกคนกล่าวขานเรียกกันติดปากว่า "เคมี อ.อุ๊"
ดูรายละเอียด
อาจารย์ อธิปพร ศิวะกุล (อาจารย์อีฟ)
วิชาที่สอน: เคมี หลักสูตรไทย, เคมี หลักสูตรอินเตอร์

 

อาจารย์อีฟ เป็นคนที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์ 
โดยเรียนศึกษาด้านชีวะและเคมี ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท จากประเทศอเมริกา และ อังกฤษ จากประสบการณ์การเรียนที่ต่างประเทศทำให้อาจารย์อีฟตั้งใจที่จะออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์อินเตอร์ ที่เน้นการโต้ตอบกับนักเรียน
ดูรายละเอียด
คุณครูที่ร่วมกับเราในระบบ AURUM
อาจารย์ นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ (หมอเผ่า)
วิชาที่สอน: ฟิสิกส์, ความถนัดทางวิศวกรรม
หมอเผ่า อาศัยความรู้ด้านกระบวนการคิดที่เป็นระบบจากการเป็นหมอแล้วมาพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิชาฟิสิกส์ ให้เป็นวิชาที่เน้นคิดให้เป็นระบบ สร้างความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ
ดูรายละเอียด
อาจารย์ นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง (น้าบีม)
วิชาที่สอน: ชีววิทยา
-
ดูรายละเอียด
อาจารย์ ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครูซุปเค)
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
-
ดูรายละเอียด
อาจารย์ นพฤทธิ์ แจววณิชกุล (พี่ก้อง)
วิชาที่สอน: GAT เชื่อมโยง
-
ดูรายละเอียด
อาจารย์ ศ.ดร. น.พ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ (พี่หมอป๋อม)
วิชาที่สอน: GAT เชื่อมโยง, ความถนัดทางแพทย์
-
ดูรายละเอียด
อาจารย์ นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล (พี่หมอแผน)
วิชาที่สอน: วิชาเฉพาะแพทย์
-
ดูรายละเอียด
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×