กลับสู่หน้าบทความและข่าวสาร
รวมแบบทดสอบ+เฉลย และข้อสอบ กสพท
 18 สิงหาคม 2561 11:20:19

รวมแบบทดสอบ+เฉลย

แบบทดสอบพื้นฐานเคมีเบื้องต้น

 แบบทดสอบ

 เฉลย

 

แบบทดสอบพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สเคมี เล่ม 3 (.5)

(อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสมดุลเคมี, กรด-เบส I และ II)

 แบบทดสอบ

 เฉลย

 

แบบทดสอบพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สเคมี เล่ม 4 (.5)

(ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี)

 แบบทดสอบ

 เฉลย

 

แบบทดสอบพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สเคมี เล่ม 5 (.5)

(เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล, ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม)

 แบบทดสอบ

 เฉลย

 

แบบทดสอบพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์ส ENTRANCE

 แบบทดสอบ

 เฉลย

 

รวมข้อสอบ กสพท. แต่ละปี

ข้อสอบ กสพท 55

ข้อสอบ กสพท 56

ข้อสอบ กสพท 57

ข้อสอบ กสพท 58

 

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×