เลือกสถาบันที่ต้องการเรียน
  • เคมีอาจารย์อุ๊
  • ทบทวน เคมี อ.อุ๊
  • Applied Physics
  • Bio Beam Center
  • คณิตศาสตร์ ครู SupK
  • คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ
  • ทีมหมอแผนและ TOPTGAT
  • BMAT

UP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP32 PACK EXTRA ฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP03 บทนำ การวัด
UP04 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
UP05 มวล แรง นิวตัน
UP06 สมดุลกล
UP33 PACK กลศาสตร์ 1
UP07 งานและพลังงาน
UP08 โมเมนตัม
UP09 โพรเจกไทล์
UP10 การเคลื่อนที่แนววงกลม
UP34 PACK กลศาสตร์ 2
UP35 PACK EXTRA ม.4 กลศาสตร์ 1.2
UP11 บทเสริมพิเศษ เรื่องการหมุน
UP12 ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์
UP13 คลื่น
UP14 แสงเชิงคลื่น
UP15 แสงเชิงรังสี
UP16 เสียง
UP36 PACK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น 4 บท
UP17 ไฟฟ้าสถิต
UP18 ไฟฟ้ากระแสตรง
UP19 ไฟฟ้าแม่เเหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
UP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า
UP20 บทเสริมพิเศษ ไฟฟ้ากระแสสลับ (อย่างละเอียด)
UP21 ความร้อนและแก๊ส
UP22 ของแข็งและของไหล
UP38 PACK กลุ่มความร้อน แก๊ส ของแข็งและของไหล
UP23 กลุ่มอะตอม นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
UP39 EXTRA ม.5
UP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE (PRE- ENTRANCE)
UP25 ฟิสิกส์ ENTRANCE (TCAS)
UP26 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย
UP27 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ TPAT3
UP40 PACK ฟิสิกส์ ENTRANCE (TCAS) + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย
UP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
UP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
UP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
UP47 ความถนัดทางแพทย์ TPAT1
UP49 EXTRA GAT เชื่อมโยง + ความถนัดทางแพทย์ TPAT1
UP52 TGAT English Communication/การคิดอย่างมีเหตุผล Logical Thinking/สมรรถนะการทำงานในอนาคต Future Workforce Competencies
UP53 EXTRA TGAT + ความถนัดทางแพทย์ TPAT1
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×