เลือกสถาบันที่ต้องการเรียน
  • เคมีอาจารย์อุ๊
  • Applied Physics
  • Bio Beam Center
  • คณิตศาสตร์ ครู SupK
  • คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ
  • ทีมหมอแผนและ GAT พี่ก้อง

UP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP32 PACK EXTRA ฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP03 บทนำ การวัด
UP04 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
UP05 มวล แรง นิวตัน
UP06 สมดุลกล
UP33 PACK กลศาสตร์ 1
UP07 งานและพลังงาน
UP08 โมเมนตัม
UP09 โพรเจกไทล์
UP10 การเคลื่อนที่แนววงกลม
UP34 PACK SET กลศาสตร์ 2
UP35 PACK EXTRA ม.4 กลศาสตร์ 1.2
UP11 บทเสริมพิเศษ เรื่องการหมุน
UP12 ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์
UP13 คลื่น
UP14 แสงเชิงคลื่น
UP15 แสงเชิงรังสี
UP16 เสียง
UP36 PACK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น 4 บท
UP17 ไฟฟ้าสถิต
UP18 ไฟฟ้ากระแสตรง
UP19 ไฟฟ้าแม่เเหล็ก
UP20 ไฟฟ้า AC
UP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า 4 บท
UP21 สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็ง-ของเหลว)
UP22 ความร้อน แก๊ส และ ทฤษฎีจลน์
UP38 PACK กลุ่มสมบัติเชิงกลของสาร + ความร้อนแก๊สและทฤษฏีจลน์
UP23 กลุ่มอะตอมและนิวเคลียร์
UP39 EXTRA ม.5
UP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE
UP25 ENTRANCE
UP26 ตะลุยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญและรับตรง
UP27 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
UP40 PACK ENTRANCE+ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ (คอร์สเข้าแพทย์)
UP41 PACK ENTRANCE+ความถนัดทางวิศวกรรม(คอร์สเข้าวิศวะ)
UP44 PACK Entrance+ แพทย์+วิศวะ
UP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
UP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
UP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
×
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×