ผลการค้นหา คำค้นหา: ������������������������������
คอร์สเรียน
คอร์ส คณิต Supk Basic1 ปรับพื้นฐาน
UP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
คอร์ส ป.6 เทอม1
UP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
คอร์ส ป.6 เทอม2
UP32 PACK EXTRA ฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP03 บทนำ การวัด
คอร์ส Sup'kMO เฟส1 ติวคณิตเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ แบบภาคปกติ
UP04 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
คอร์ส Sup'kMO เฟส2 ติวคณิตเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ แบบภาคกิ๊ฟเต็ด
UP05 มวล แรง นิวตัน
คอร์ส Sup'kMO ติวแนวข้อสอบจริง เพื่อสอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ (ภาคปกติ และ กิ๊ฟเต็ด GATE)
UP06 สมดุลกล
คอร์ส Sup'kMO ติวแนวข้อสอบตัวจริง เพื่อสอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน
UP33 PACK กลศาสตร์ 1
คอร์ส Sup'kMO ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเข้า ม.1 สตรีวิทยา, บดินทรเดชา, เทพศิรินทร์
UP07 งานและพลังงาน
UD01 วิชาเฉพาะแพทย์และทันตะฯ
UP08 โมเมนตัม
ชีววิทยา ม.ต้น
UP09 โพรเจกไทล์
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันก่อนคัดเป็นตัวจริงโอลิมปิก (แข่งขัน สพฐ.รอบสุดท้าย)
คอร์ส Sup'kMO เฟส5 ติวสอบแข่งขันก่อนคัดเป็นตัวจริงคณิตโอลิมปิก (แข่งขันสสวท. รอบสุดท้าย)
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม1 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)
คอร์ส ม.1 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
UP10 การเคลื่อนที่แนววงกลม
คอร์ส ม.1 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
UP34 PACK SET กลศาสตร์ 2
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม2 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)
UP35 PACK EXTRA ม.4 กลศาสตร์ 1.2
คอร์ส ม.1 เทอม 2 เล่ม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
UP11 บทเสริมพิเศษ เรื่องการหมุน
คอร์ส ม.1 เทอม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
UP12 ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์
คอร์ส ม.1 เทอม2 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
UP13 คลื่น
คอร์ส ม.2 เทอม1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ปีทากอรัส เบื้องต้น part i series1.1C+)
UP14 แสงเชิงคลื่น
คอร์ส ม.2 เทอม1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่สองและสมการราก series1.1C+ )
UP15 แสงเชิงรังสี
คอร์ส ม.2 เทอม1 ปริซึม และ ทรงกระบอก (พื้นที่ผิว และปริมาตร part ii series 1.2C+)
UP16 เสียง
คอร์ส ม.2 เทอม1 การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน การสะท้อน เลื่อนทางขนาน series1.1D+
ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ต้น
UP36 PACK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น 4 บท
คอร์ส ม.2 เทอม1 สมบัติของเลขยกกำลัง (เลขยกกำลัง part ii series1.1C+ )
UP17 ไฟฟ้าสถิต
คอร์ส ม.2 เทอม1 เอกนาม พหุนาม part i series1.1C+ พหุนาม การหารของพหุนาม part ii series2.1C+
UP18 ไฟฟ้ากระแสตรง
คอร์ส ม.2 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
UP19 ไฟฟ้าแม่เเหล็ก
คอร์ส ม.2 ความเท่ากันทุกประการ series1.1D+
UP20 ไฟฟ้า AC
คอร์ส ม.2 เทอม2 ติวเข้ม เทคนิค ม.ต้น มุม และ เส้นขนาน อย่างยาก
UP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า 4 บท
คอร์ส ม.2 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต series1.1A+
UP21 สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็ง-ของเหลว)
คอร์ส ม.2 เทอม2 สถิติ series1.1A+
UP22 ความร้อน แก๊ส และ ทฤษฎีจลน์
คอร์ส ม.2 เทอม2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
UP38 PACK กลุ่มสมบัติเชิงกลของสาร + ความร้อนแก๊สและทฤษฏีจลน์
คอร์ส ม.2 เทอม2 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
UP23 กลุ่มอะตอมและนิวเคลียร์
คอร์ส Sup'kMO ติวคณิตขั้นเทพ (เด็กเก่งกิ๊ฟเต็ด ม.2 )
เคมี ม.ต้น
ชีวเคมีและเซลล์
UP39 EXTRA ม.5
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแปรผัน series1.1C+
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
UP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแก้สมการกำลังสอง part i series1.1C+
UP25 ENTRANCE
คอร์ส ม.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
คอร์ส ม.3 เทอม1
คอร์ส ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
คอร์ส ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
UP26 ตะลุยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญและรับตรง
คอร์ส ม.3 พีระมิด กรวย และ ทรงกลม
คอร์ส ม.3 วงกลม และ การพิสูจน์เรขาคณิต
คอร์ส ม.3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และ โจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง
UP27 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
คอร์ส ม.3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
คอร์ส ม.3 ความน่าจะเป็น
คอร์ส ม.3 ทฤษฏีบท พีทาโกรัส part 3
UP40 PACK ENTRANCE+ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ (คอร์สเข้าแพทย์)
คอร์ส ม.3 ความคล้าย , สามเหลี่ยมคล้าย
คอร์ส ม.3 จำนวนจริง series1.1G+ (กรณฑ์ที่สอง Part2)
คอร์ส ม.3 เทอม2
คอร์ส ม.3 ระบบสมการ
คอร์ส ม.3 เศษส่วนพหุนาม และ โจทย์ปัญหาเศษส่วนพหุนาม
คอร์ส ม.3 สถิติ
คอร์ส ม.3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
UP41 PACK ENTRANCE+ความถนัดทางวิศวกรรม(คอร์สเข้าวิศวะ)
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส1 เล่ม1
UP44 PACK Entrance+ แพทย์+วิศวะ
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส1 เล่ม2
คอร์สคณิตติวเข้มขั้นเทพ สอบเข้า ม.4 เฟส2
UC02 เคมี ม.ต้น IJSO 1
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเข้า เตรียมอุดม เฟส4
พันธุศาสตร์
คอร์ส ตะลุยโจทย์ ติวโค้งสุดท้าย มุ่ง-ตรง-เตรียม เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม ปี65
คอร์ส ตะลุยโจทย์ติวโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม เฟส6
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 MWIT, KVIS รอบ1
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเข้า เตรียมอุดม เฟส5
คอร์สคณิต ติวโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา มุ่ง-ตรง-เตรียมอุดม
UP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เพื่อ มหิดลMwit & กำเนิดวิทย์Kvis รอบ2 เฟส2
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เพื่อ มหิดลMwit & กำเนิดวิทย์Kvis รอบ2 เฟส4
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส3
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบ มหิดล Mwit & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 เฟส1
UP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
คอร์สติวเข้มเพื่อสอบเข้า มหิดลฯ Mwit รอบ1 ควบ รอบ2
UP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
คอร์ส ตะลุยโจทย์ ติวโค้งสุดท้าย มหิดล Mwit รอบ1 Update ข้อสอบล่าสุด + เก็งข้อสอบ (เพื่อสอบต้นปี65)
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เพื่อสอบ มหิดลMwit & กำเนิดวิทย์Kvis รอบ1
คอร์ส Sup'kMO คณิตโอลิมปิก ม.ต้น สำหรับเด็กเก่ง gifted ม.3 เทอม2
UC03 เคมี ม.ต้น IJSO 2
คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตโอลิมปิก ม.ปลาย SMO,TMO
ชีววิทยาของพืช
คอร์ส Sup'kMO คณิตโอลิมปิก (คอมบินาทอริก TMO)
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน. ค่าย1
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน.ค่าย2 และ TMO
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก IMO (เป็นเนื้อหาต่อจาก คอร์ส SUP3812 เพื่อสอบ สอวน. ค่าย2)
คอร์ส คณิต ijso เพื่อสอบแข่งขัน
คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส1
คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส2 ระบบจำนวนจริง
คอร์ส ม.4 เทอม2 เฟส2
UC04 เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
คอร์ส ม.4 เทอม2 เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย แบบมาตรฐาน(สอนละเอียด)
ชีววิทยาของสัตว์(1)
คอร์ส ม.4 เทอม2 Sup'kMO เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส ม.4 เทอม2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
คอร์ส Expo & Log ม.4-ม.5
คอร์ส ม.4 เทอม1 Sup'kMO เซต ม.4 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด.
คอร์ส Sup'kMO ม.4 เทอม1 ตรรกศาสตร์ กิ๊ฟเต็ด
UC05 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พื้นฐานเคมีเบื้องต้น + โครงสร้างอะตอม
คอร์ส ม.4 เทอม1 Sup'kMO ระบบจำนวนจริง ม.4 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด.
คอร์ส Sup'kMO ติวเมทริกซ์กิ๊ฟเต็ด(สำหรับเด็กเตรียมอุดมฯ)
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบคณิต For1 ม.4 เทอม2 เด็กเตรียมอุดม
คอร์ส ม.4 เทอม2 Sup'kMO ความสัมพันธ์ ม.4 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน ม.4 กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (ฟังก์ชันภาคคำนวณ)
คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (ฟังก์ชัน ภาคพิสูจน์ แบบยาก)
UC06 เคมี ม.4 เล่ม 1 ตารางธาตุ
คอร์ส ม.5 - ม.6 ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย)
ชีววิทยาของสัตว์(2)
คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'kMO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'k MO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติ ม.ปลาย เล่ม พื้นฐาน series1.1B+ (เพื่อบสอบ O-net & สามัญเลขง่าย)
คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติ ม.ปลาย series2.1B+ (ควอร์ไทล์ฯ , การกระจาย , ค่ามาตรฐาน , โค้งปกติ)
คอร์ส ม.5 หรือ ม.6 ตรีโกณมิติในวงกลม,ตรีโกณประยุกต์,กฎของsin-cos
คอร์ส เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ ม.5 - ม.6
คอร์ส จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว ม.5 - ม.6
คอร์ส ม.5 หรือ ม.6 (การนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ , ทวินาม)
คอร์ส ม.6 - คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น)
UC07 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พันธะเคมี
UD07 รวม ตะลุยโจทย์ UD02-05 ปี64
ความหลากหลาย
คอร์ส ลิมิตและความต่อเนื่อง , แคลคูลัส , อินทิเกรต , พื้นที่ปิดล้อม ม.5 - ม.6
รวม เคมี ม.4 เล่ม 1 - โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
UC08 เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ I
UD02 ตะลุยโจทย์ เชื่อมโยงเหตุผล ปี64
UC09 เคมี ม.4 เล่ม 2 - สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ II
UD03 ตะลุยโจทย์จริยธรรม 64
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม1-เล่ม5 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม1 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม2 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม3 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม4 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
รวม เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ I, สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ II
คอร์ส TCAS Update ปี64 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เล่ม5 (สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม)
UC10 เคมี ม.5 เล่ม 3 - แก๊สและสมบัติของแก๊ส
UD04 ตะลุยโจทย์เชาว์เลข ปี64
เติมสิทธิชั่วโมงจอง
ICU ชีววิทยา Entrance 2564
COMA ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ปลาย
UC11 เคมี ม.5 เล่ม 3 - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
UD05 ตะลุยโจทย์เชาว์ไทย64
UC12 เคมี ม.5 เล่ม 3 - สมดุลเคมี
รวม เคมี ม.5 เล่ม 3 - แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี
UC13 เคมี ม.5 เล่ม 4 - กรด-เบส I-II
UC14 เคมี ม.5 เล่ม 4 - เคมีไฟฟ้า
รวม เคมี ม.5 เล่ม 4 - กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า
UC15 เคมี ม.5 เล่ม 5 - เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์
UC18 เคมี ม.6 คอร์ส Entrance ==> หนังสือ 5 เล่ม
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
UC19 เคมี คอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
UC21 ปรับพื้นฐานบรรยาย เล่ม 1 (ม.4)
UC22 ปรับพื้นฐานคำนวณ เล่ม 2 (ม.4)
รวม ปรับพื้นฐานบรรยายและคำนวณ ม.4 เล่ม 1-2
UC23 PRE-ENTRANCE
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 *แถมฟรี คอร์ส สถิติ(3) อ.ต้อย
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3 + ม.4
ปรับพื้นฐานการคํานวณ ก่อนเรียนสอบเข้า ม.4
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ
เซต
ตรรกศาสตร์
ระบบจำนวนจริง
EXPO & LOG
ตรีโกณมิติ
เวกเตอร์
เมทริกซ์
จำนวนเชิงซ้อน
คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น
ลำดับและอนุกรม *แถมชีทอัพเดท ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน โดย ครูน๊อต
แคลคูลัส
สถิติและกำหนดการเชิงเส้น *แถมชีทอัพเดท สถิติ หลักสูตรใหม่ ครูตูน
ทฤษฎีกราฟ
ทฤษฎีจำนวน
เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
เรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance
คณิตศาสตร์ Entrance (TCAST, สอบตรง, PAT1 และ 9 วิชาสามัญ) *แถมชีทอัพเดท สถิติ ครูตูน และ อัพเดท ลำดับอนุกรม ครูน๊อต
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ Entrance (TCAST, สอบตรง, PAT1 และ 9 วิชาสามัญ)
คณิตศาสตร์ O-NET Highlight
เจาะลึก 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
Calculus I ระดับมหาวิทยาลัย
Calculus II ระดับมหาวิทยาลัย
ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 กลางภาค
ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 ปลายภาค
ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 กลางภาค
ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 ปลายภาค
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ จํานวนจริง
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ค่าสัมบรูณ์ ทฤษฎีจํานวน เรขาคณิตวิเคราะห์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ความสัมพันธ์ภาคตัดกรวย ฟังก์ชัน(บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ฟังก์ชัน เมทริกซ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ค่าสัมบรูณ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ทฤษฎีจํานวน
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เลขยกกําลัง
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ความสัมพันธ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ฟังก์ชัน
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เมทริกซ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง EXPO & LOG ตรีโกณมิติ (บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่องตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์
ติวคณิตฯ เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง กฎการนับ ทฤษฎีสับเปลี่ยน-จัดหมู่ทฤษฎีบททวินาม
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ความน่าจะเป็น จํานวนเชิงซ้อน (บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ทบทวนความน่าจะเป็น
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ลําดับ อนุกรม แคลคูลัส (บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (ส่วนที่เหลือ)
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552
เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553
เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554
เฉลยข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557
เฉลยข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557
เฉลยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2558
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559
เฉลยข้อสอบ PAT1 พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 60)
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2553
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2554
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2555
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2556
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2557
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (ม.ค.)
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (ธ.ค.)
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์1 พ.ศ. 2559
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์1 พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 60)
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ความเท่ากันทุกประการ การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พหุนาม
สมบัติของเลขยกกำลัง
การแปลงทางเรขาคณิต
ปริซึมและทรงกระบอก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สถิติ ม.ต้น
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
จำนวนเต็ม
ทศนิยมและเศษส่วน
เลขยกกำลัง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์2 พ.ศ. 2558 (ธ.ค.)
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์2 พ.ศ. 2559
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์2 พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 60)
เฉลยข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 60)
เรขาคณิตวิเคราห์ และภาคตัดกรวย
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ความคล้าย
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วงกลม
พีระมิด กรวย และทรงกลม
ความน่าจะเป็น ม.ต้น
สถิติ 3
UD09 รวม คอร์สวิชาเฉพาะแพทย์ และ ตะลุยโจทย์วิชาเฉพาะแพทย์
UD10 GATเชื่อมโยง พี่ก้อง
UD11 GATเชื่อมโยง พี่ก้อง Intensive
UD12 รวมคอร์ส GATเชื่อมโยงพี่ก้อง และ Gat เชื่อมโยงพี่ก้อง Intensive
การสร้างทางเรขาคณิต
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
UP45 GAT เชื่อมโยง
UP 46 GAT เชื่อมโยง ADVANCED
UP 47 ความถนัดทางแพทย์
UP 48 EXTRA GAT เชื่อมโยง
UP 49 EXTRA GAT เชื่อมโยง + ความถนัดทางแพทย์
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 1 พ.ศ. 2562
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์2 พ.ศ. 2562
จำนวนและตัวเลข
ห.ร.ม. และ ค.ร.น
การวัด
เศษส่วนของพหุนาม ม.2
เศษส่วนของพหุนาม ม.3
การแปรผัน
จำนวนจริง
ระบบสมการกำลังสอง
×
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้