อาจารย์ อุไรวรรณ ศิวะกุล (อาจารย์อุ๊)
วิชาที่สอน: เคมี หลักสูตรไทย
อาจารย์อุ๊ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมี จนสามารถทำให้โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์มีชื่อเสียงโด่งดัง ในนามที่ทุกคนกล่าวขานเรียกกันติดปากว่า "เคมี อ.อุ๊"

 

 • พ.ศ. 2519–2521

  รับราชการที่โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ จังหวัดระนอง จากนั้นลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 • พ.ศ. 2526–2532

  รับราชการที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ. 2532–2537

  รับราชการที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หลังจากนั้นลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • พ.ศ. 2525

  เริ่มสอนกวดวิชาในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นงาน พิเศษในขณะที่กำลังศึกษาอยู่

 • พ.ศ. 2529–2531

  เริ่มเปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชาของตนเองครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

 • พ.ศ. 2532–ปัจจุบัน

  เปิดเป็นโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี อ.อุ๊

 • ปริญญานิพนธ์

  ปริญญานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาปริมาณของปรอทในไข่ไก่ และการถ่ายทอดปรอทไปยังลูกไก่"

  • เป็นผลงานที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
  • ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานการวิจัยในการจัดนิทรรศการวิชาการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • งานเขียนตำรา

  งานเขียนตำรา ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนวิชาเคมี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อสอบ ENTRANCE

  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนวิชาเคมี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อสอบ ENTRANCEจากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆจำนวนมาก

 • ได้รับเชิญให้เป็นผู้ติววิชาเคมี เพื่อสอบแข่งขัน

  ได้รับเชิญให้เป็นผู้ติววิชาเคมี เพื่อสอบแข่งขัน "เคมีโอลิมปิก" จากโรงเรียนสาธิตปทุมวันและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมาม่า

  ให้เป็น วิทยากรสอนวิชาเคมี เพื่อ ENTRANCE สำหรับเด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สนามกีฬาแห่งชาติอาคารนิมิตบุตร และนักเรียนในภาคอีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ได้รับเชิญจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์

  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แรงจูงใจที่นำมาสู่ความสำเร็จในอาชีพ"

 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย"

 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต

  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกับการเรียนกวดวิชา"

 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
  • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการสอนวิชาเคมี ให้เด็กเข้าใจง่าย"
  • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงใจและการวางแผน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ"
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  เป็นวิทยาบรรยายในหัวข้อ "ระบบการสอบ ENTRANCE กับระบบ Admission"

 • ได้รับเชิญจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

  เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสอนและการแก้ปัญหาในงานสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตรวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับครูประจำการที่ร่วมสัมมนา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ STUDENTChannel
  • เป็นวิทยากรบรรยายเคมี สำหรับนักเรียนเพื่อสอบ Entrance ในรายการ TUTOR Channel
  • เป็นวิทยากรสอนวิชาเคมีให้นักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส
 • สถานภาพสมรส
  แต่งงาน คู่สมรสชื่อ นายอนุสรณ์ ศิวะกุล 
  (อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
  ปัจจุบันเป็นประธานผู้บริหารบริษัทวรรณสรณ์และโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊), กรรมการผู้จัดการ บริษัท A99
   
 • มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน

  บุตรชาย: นายอกนิษฐ์พล ศิวะกุล

  • ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)The London School of Economics and Political Science (LSE) UK.     
  • ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ที่ UNIVERSITY OF OXFORD UK.    
  • ระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ที่ UNIVERSITY OF OXFORD UK.

   

  บุตรสาว: นางสาวอธิปพร ศิวะกุล (อ.อีฟ) 

  • ระดับปริญญาตรี ด้าน Premedecine ที่ DUKE University, USA.
  • ระดับปริญญาโท Columbia University, USA.
  • ระดับปริญญาโท Harvard University, USA
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×