อาจารย์ นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ (หมอเผ่า)
วิชาที่สอน: ฟิสิกส์, ความถนัดทางวิศวกรรม
หมอเผ่า อาศัยความรู้ด้านกระบวนการคิดที่เป็นระบบจากการเป็นหมอแล้วมาพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิชาฟิสิกส์ ให้เป็นวิชาที่เน้นคิดให้เป็นระบบ สร้างความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต

    คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×