กลับสู่หน้าบทความและข่าวสาร
อยู่ ม.ปลายแล้วปิดเทอมนี้เรียนเคมีอะไรดี
 13 เมษายน 2564 00:30:14

สำหรับนักเรียน ม.4 คอร์ส เคมี เล่ม 1

เนื้อหา : พื้นฐานเคมีเบื้องต้น, โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี

คอร์สนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากของ "เคมีภาคบรรยาย"

 

สมัครเรียน เคมี เล่ม 1

 

สำหรับนักเรียน ม. 5 คอร์ส เคมี เล่ม 3

เนื้อหา : แก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี

คอร์สนี้เน้นภาคคำนวณทั้งหมด ควรต้องมีพื้นฐาน เคมี เล่ม 2 ม.4 มาอย่างดี

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 3 ม.5

 

สำหรับนักเรียน ม.6 คอร์ส เคมี เล่ม 5 (ม.5)

เนื้อหา : เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์, สารชีวโมเลกุล

คอร์สนี้เน้นภาคบรรยาย ใช้พื้นฐานส่วนใหญ่จาก คอร์ส เคมี เล่ม 1 ม.4 และ คอร์ส เคมี เล่ม 2 ม.4

*สารชีวโมเลกุล (ตัดจากหลักสูตรของกระทรวงแล้ว แต่มีแทรกบางส่วนในเคมีอินทรีย์ และใช้สอบ O-NET)

VDO แนะนำการเรียนเคมี เล่ม 5 ม.5

 

สำหรับเด็ก TCAS'65 คอร์ส เคมี ENTRANCE + ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

- คอร์ส ENTRANCE นี้จะสรุปเนื้อหาขั้น ADVANCE ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเคมีทั้ง 5 เล่ม พร้อมทั้ง O-Net และ โจทย์จำนวนมาก

- คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย นี้จะสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ และ เน้นการทำโจทย์ขั้น ADVANCE ที่ไม่เคยทำมาก่อนจำเป็นต้องเคยเรียนคอร์ส เคมี ENTRANCE มาก่อน

VDO แนะนำการเรียนเคมี ENTRANCE

คลิกเพื่อดูแผนการเรียน ม.ปลาย หรือ ติดต่อพี่ๆ เพื่อวางแผนการเรียนผ่าน Line @chemou ได้เลยนะคะ

เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×