กลับไปหน้าเลือกคอร์สเรียน

UP23
UP23 กลุ่มอะตอม นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
สถาบันกวดวิชา
Applied Physics
สอนโดย
อ.เผ่า
จำนวนครั้งที่เรียน
14 ครั้ง
เนื้อหาในคอร์สนี้
ชั่วโมงที่สอนจริง
ชั่วโมงที่สามารถเรียนได้
1. ฟิสิกส์อะตอม สอนเรื่อง โครงสร้างของสสาร แบบจำลองอะตอมของคอลตัน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน การทดลองและบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด สเปกตรัมของอะตอม สเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจน ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัม 2. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สอนเรื่อง กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายกัมมันตรังสี เวลาครึ่งชีวิต รัศมีรังสีนิวเครลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว เสถียรภาพของนิวเคลียส การค้นพบนิวตรอน
35
42
เลือกรูปแบบการเรียนที่สนใจ
*รอบสด หรือรอบถ่ายทอดสด
*Aurum (เรียนได้ทั้งระบบ Aurum และ Aurum Online)
พูดคุย:
@appliedphysics
ความรู้ที่ต้องมีก่อนเรียน
  • UP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า 4 บท   คลิก
ติดต่อไลน์ของสถาบัน
  • @appliedphysics
  • *เฉพาะช่วงเวลาทำการของสาขา
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×