กลับไปหน้าเลือกคอร์สเรียน

UP41
UP41 PACK ULTRA ฟิสิกส์ TCAS (ปรับพื้นฐานก่อน Entrance (Pre-Ent) + Entrance)
สถาบันกวดวิชา
Applied Physics
สอนโดย
อ.เผ่า
จำนวนครั้งที่เรียน
65 ครั้ง
เนื้อหาในคอร์สนี้
ชั่วโมงที่สอนจริง
ชั่วโมงที่สามารถเรียนได้
1. สอนเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน ม.4-ม.5-ม.6 โดยจะใช้เวลาเรียนเพียง 18 วัน (วันละ 4 ชั่วโมง) ซึ่งนักเรียนจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถเรียนต่อในคอร์ส ฟิสิกส์ TCAS (ENTRANCE) ได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น 2. คอร์ส ฟิสิกส์ TCAS (ENTRANCE) สอนทบทวนเนื้อหาทุกบทที่ใช้ในการสอบ A-LEVEL วิชาฟิสิกส์ พร้อมตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 3,500 ข้อ ย้อนหลังกว่า 35 พ.ศ. นักเรียนที่ขึ้น ม.6 ทุกคนควรสมัครเรียนคอร์สนี้ในช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน หรือปิดเทอม พฤษภาคม
274
329
เลือกรูปแบบการเรียนที่สนใจ
*รอบสด หรือรอบถ่ายทอดสด
*Aurum (เรียนได้ทั้งระบบ Aurum และ Aurum Online)
พูดคุย:
@appliedphysics
ความรู้ที่ต้องมีก่อนเรียน

หากยังไม่เคยเรียนกับเรามาก่อน

ติดต่อไลน์ของสถาบัน
  • @appliedphysics
  • *เฉพาะช่วงเวลาทำการของสาขา
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×