เลือกสถาบันที่ต้องการเรียน
  • เคมีอาจารย์อุ๊
  • Applied Physics
  • Bio Beam Center
  • คณิตศาสตร์ ครู SupK
  • คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ
  • ทีมหมอแผนและ GAT พี่ก้อง

UP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP32 PACK EXTRA ฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP03 บทนำ การวัด
UP04 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
UP05 มวล แรง นิวตัน
UP06 สมดุลกล
UP33 PACK กลศาสตร์ 1
UP07 งานและพลังงาน
UP08 โมเมนตัม
UP09 โพรเจกไทล์
UP10 การเคลื่อนที่แนววงกลม
UP34 PACK SET กลศาสตร์ 2
UP35 PACK EXTRA ม.4 กลศาสตร์ 1.2
UP11 บทเสริมพิเศษ เรื่องการหมุน
UP12 ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์
UP13 คลื่น
UP14 แสงเชิงคลื่น
UP15 แสงเชิงรังสี
UP16 เสียง
UP36 PACK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น 4 บท
UP17 ไฟฟ้าสถิต
UP18 ไฟฟ้ากระแสตรง
UP19 ไฟฟ้าแม่เเหล็ก
UP20 ไฟฟ้า AC
UP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า 4 บท
UP21 สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็ง-ของเหลว)
UP22 ความร้อน แก๊ส และ ทฤษฎีจลน์
UP38 PACK กลุ่มสมบัติเชิงกลของสาร + ความร้อนแก๊สและทฤษฏีจลน์
UP23 กลุ่มอะตอมและนิวเคลียร์
UP39 EXTRA ม.5
UP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE
UP25 ENTRANCE
UP26 ตะลุยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญและรับตรง
UP27 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
UP40 PACK ENTRANCE+ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ (คอร์สเข้าแพทย์)
UP41 PACK ENTRANCE+ความถนัดทางวิศวกรรม(คอร์สเข้าวิศวะ)
UP44 PACK Entrance+ แพทย์+วิศวะ
UP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
UP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
UP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
UP45 GAT เชื่อมโยง
UP 46 GAT เชื่อมโยง ADVANCED
UP 47 ความถนัดทางแพทย์
UP 48 EXTRA GAT เชื่อมโยง
UP 49 EXTRA GAT เชื่อมโยง + ความถนัดทางแพทย์
×
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
คอร์สรอบสด
รอบสด
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
AURUM
AURUM
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
คอร์ส DVD
DVD
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×