โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)

โรงเรียนวรรณสรณ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดย อ.อุ๊ โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการที่มีมาตรฐานพร้อมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนของตนเอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามต้องการ เป็นศูนย์การศึกษาที่ประกอบด้วยโรงเรียนกวดวิชากว่า 20 สถาบัน ร้านอาหาร- ศูนย์อาหาร,ร้านหนังสือ, ศูนย์ทันตกรรมและความงาม นับว่าเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบที่ครบวงจรแห่งแรกเป็นอาคารสูง 18 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 1ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 38,614 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้กว่า 260 คันรองรับนักเรียนสูงสุดได้เกือบ 20,000 คน ต่อรอบ ซึ่งจะเห็นภาพการมาใช้บริการของนักเรียนและผู้ปกครองในลักษณะเช่นนี้ได้ในทุก ๆ ช่วง วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม

ปรัชญาของสถาบัน

"พัฒนาองค์กร   พัฒนาความรู้   คู่คุณธรรม   สู่ผู้เรียน   อย่างมีคุณภาพ"

ประวัติโรงเรียน
  • ปัจจุบัน
    โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนวรรณสรณ์ มีทั้งหมด 32 สาขา ทั่วประเทศ
  • พ.ศ. 2532
    ตั้งโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊) สาขาแรก ที่ สะพานควาย
  • พ.ศ. 2529
    เริ่มเปิดโรงเรียนกวดวิชาครั้งแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะคะ
ถาม อะตอม
×