PURE CHEM CENTER [CHEM OU]

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16:14 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14:33 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16:58 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12:47 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12:44 น.
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:28 น.
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:40 น.
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:43 น.
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:03 น.
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:17 น.
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:29 น.
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:57 น.
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16:57 น.
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14:50 น.
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14:50 น.
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 17:54 น.
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 17:47 น.
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10:45 น.
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10:44 น.
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10:43 น.
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 11:43 น.
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 15:57 น.
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:25 น.
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:25 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14:37 น.
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 19:32 น.
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 17:53 น.
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 12:33 น.
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 16:12 น.
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 10:09 น.
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 17:39 น.
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:08 น.
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 09:38 น.
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:36 น.
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:24 น.
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:23 น.
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:15 น.
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:35 น.
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 16:11 น.
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 16:46 น.
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 17:05 น.
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 16:14 น.
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 15:53 น.
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:04 น.
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 12:22 น.
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 17:58 น.
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:22 น.
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 12:11 น.
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 12:49 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 11:37 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 11:36 น.
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 17:35 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:15 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:36 น.
ระบบห้องเรียนส่วนตัว
PRIVATE COURSE
คอร์สเปิดเพิ่ม
คอร์สอาจารย์อุ๊
วิธีการสมัครเรียนคอร์สส่วนตัว Aurum, คอร์ส DVD และคอร์สสอนสด เคมี อ.อุ๊
แนะนำการเรียน เคมี ม.ต้น
แนะนำการเรียน เคมี เล่ม 1 (ม.4)
แนะนำการเรียน เคมี เล่ม 2 (ม.4)
แนะนำการเรียน เคมี เล่ม 3 (ม.5)
แนะนำการเรียน เคมี เล่ม 4 (ม.5)
แนะนำการเรียน เคมี เล่ม 5 (ม.5)
แนะนำการเรียน เคมี ENTRANCE
แนะนำการเรียน เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
HEART DISSECTION! (Thai Subtitles Available) : อ.อีฟ
Facebook