PURE CHEM CENTER [CHEM OU]
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10:10 น.
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 15:59 น.
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 09:19 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 10:53 น.
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13:45 น.
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18:00 น.
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:18 น.
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:11 น.
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:32 น.
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:30 น.
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 11:32 น.
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 10:46 น.
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 12:22 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 11:37 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 11:36 น.
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 11:09 น.
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 17:35 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:15 น.
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:36 น.
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 17:15 น.
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 17:14 น.
ระบบห้องเรียนส่วนตัว
PRIVATE COURSE
คอร์สเปิดเพิ่ม
คอร์สเต็ม
คอร์สอาจารย์อุ๊
แนะนำวิธีการเรียนของ ม.ต้น
แนะนำวิธีการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 ที่ไม่เคยเรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน
Facebook