คุณครูของเรา
อาจารย์อุ๊
อาจารย์ อุไรวรรณ ศิวะกุล
กศ.บ.(เกียรนิยมอันดับ 1) กศ.ม.(เคมี)
และ ประสบการณ์สอนกวดวิชากว่า 36 ปี
อาจารย์อีฟ
อาจารย์ อธิปพร ศิวะกุล
BS, Duke University, USA - ด้านชีวะ เคมี
MS, Columbia University, USA - ด้านชีววิทยา
Ed.M., Harvard University, USA - ด้านการศึกษา
บทความที่น่าสนใจ
ประกาศ!! วันเปิดทำการให้รอประกาศจากทางรัฐบาล
 24 เมษายน 2563 14:56:59
เปิดสาขาเพิ่ม ชุมพร (ห้างสรรพสินค้า Ocean Shopping Mall)
 17 เมษายน 2563 15:15:56
เปิดสาขาใหม่ สระบุรี
 13 เมษายน 2563 16:11:08
แจ้งรายชื่อที่ได้คะแนน วิชาเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2563 ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
 06 เมษายน 2563 14:03:40
ช่วยกัน save ตัวเอง เพื่อ save บุคลากรทางการแพทย์กันนะคะ
 30 มีนาคม 2563 15:33:27
การวางแผนการสอนสดคอร์ส Entrance
 30 มีนาคม 2563 08:48:14
ข่าวสารและกิจกรรม
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
×
สวัสดีครับ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน อะตอม ได้เลยนะครับ
ถาม อะตอม
×