ผลการค้นหา คำค้นหา:
คอร์สเรียน
UP01 ฟิสิกส์ ม.ต้น
คอร์ส ป.6 เทอม1
UP02 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น
คอร์ส ป.6 เทอม2
UP32 PACK EXTRA ฟิสิกส์ ม.ต้น + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น
UP03 บทนำ การวัด
คอร์ส Sup'kMO ติวคณิตโค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส1
UP04 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
คอร์ส Sup'kMO เฟส2 ติวคณิตเพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดังๆ แบบภาคกิ๊ฟเต็ด
UP05 มวล แรง นิวตัน
UP06 สมดุลกล
UP33 PACK กลศาสตร์ 1
UP07 งานและพลังงาน
UD01 วิชาเฉพาะแพทย์และทันตะฯ
UP08 โมเมนตัม
UP09 โพรเจกไทล์
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส3 ก่อนคัดเป็นตัวจริงคณิตโอลิมปิก (แข่งขันสสวท. รอบสุดท้าย)
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส4 ก่อนคัดเป็นตัวจริงโอลิมปิก (แข่งขัน สพฐ.รอบสุดท้าย)
คอร์ส แข่งขันคณิตโอลิมปิกประถมปลาย PMWC ฮ่องกง
คอร์ส ติวแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส5 (สำหรับตัวจริงคณิตโอลิมปิก IMSO ไปแข่งขันต่างประเทศ)
คอร์ส ติวแข่งขันคณิตประถมปลาย เฟส6 (สำหรับตัวจริงคณิตโอลิมปิก IMSO ไปแข่งขันต่างประเทศ)
คอร์ส ม.1 เทอม1 (แบบมาตรฐานละเอียด)
ชีววิทยา ม.ต้น
UP10 การเคลื่อนที่แนววงกลม
คอร์ส Sup'kMO พหุนาม & สมการพหุนามกำลังสูง สำหรับ ม.1 เทอม1 บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส ม.1 เทอม1 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
UP34 PACK กลศาสตร์ 2
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม2 (สำหรับนักเรียน ม.1 คนใดมีพื้นฐานแน่นแล้ว สามารถข้ามคอร์สนี้ได้)
UP35 PACK EXTRA ม.4 กลศาสตร์ 1.2
คอร์ส ม.1 เทอม 2 เล่ม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
UP11 บทเสริมพิเศษ เรื่องการหมุน
คอร์ส ม.1 เทอม2 (เหมาะสำหรับนักเรียน ม.1 ทุกคน)
UP12 ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์
คอร์สคณิต ม.1 เทอม2 กิ๊ฟเต็ด (เหมาะสำหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด)
UP13 คลื่น
คอร์ส ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบท พีทาโกรัส part 1 series1.2 C+
UP14 แสงเชิงคลื่น
คอร์ส ม.2 เทอม1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (การถอดรากที่สองและสมการราก series1.1C+)
UP15 แสงเชิงรังสี
คอร์ส ม.2 เทอม1 ปริซึม และ ทรงกระบอก พื้นที่ผิวและปริมาตร series 1.3 C+
UD02 ตะลุยโจทย์เชื่อมโยงเหตุผล
UP16 เสียง
คอร์ส ม.2 เทอม1 การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน สะท้อน เลื่อนทางขนาน series 1.1 D+
ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ต้น
UP36 PACK ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์และกลุ่มคลื่น 4 บท
คอร์ส ม.2 เทอม1 สมบัติของเลขยกกำลัง (เลขยกกำลัง part ii series1.1C+ )
UP17 ไฟฟ้าสถิต
คอร์ส ม.2 เทอม1 เอกนาม พหุนาม และ การหารของพหุนาม
PACK คอร์ส ม.2 เทอม1 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
UP18 ไฟฟ้ากระแสตรง
UP19 ไฟฟ้าแม่เเหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คอร์ส ม.2 ความเท่ากันทุกประการ series1.1D+
UD03 ตะลุยโจทย์จริยธรรม
UP37 PACK กลุ่มไฟฟ้า
คอร์ส ม.2 เทอม2 ติวเข้ม เทคนิค ม.ต้น มุม และ เส้นขนาน อย่างยาก
UP20 บทเสริมพิเศษ ไฟฟ้ากระแสสลับ (อย่างละเอียด)
คอร์ส ม.2 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต series1.1A+
UP21 ความร้อนและแก๊ส
คอร์ส ม.2 เทอม2 สถิติ series1.1A+
ชีวเคมีและเซลล์
UP22 ของแข็งและของไหล
คอร์ส ม.2 เทอม2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.2 เทอม2 (หลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.2 ทุกคน)
UP38 PACK กลุ่มความร้อน แก๊ส ของแข็งและของไหล
UC01 เคมี ม.ต้น
UP23 กลุ่มอะตอม นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
UP39 EXTRA ม.5
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแปรผัน series1.1C+
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
UP24 ปรับพื้นฐานก่อน ENTRANCE (PRE- ENTRANCE)
คอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.3 การแก้สมการกำลังสอง part i series1.1C+
PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.3 เทอม1
UP25 ฟิสิกส์ ENTRANCE (TCAS)
คอร์ส ม.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
คอร์ส ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
คอร์ส ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
UP26 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย
คอร์ส ม.3 พีระมิด กรวย และ ทรงกลม
คอร์ส ม.3 วงกลม และ การพิสูจน์เรขาคณิต
คอร์ส ม.3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และ โจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสอง
UP27 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)
คอร์ส ม.3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
คอร์ส ม.3 ความน่าจะเป็น
คอร์ส ม.3 ทฤษฏีบท พีทาโกรัส part 3
PACK รวมเนื้อหา คอร์สคณิต ม.3 เทอม2
UP40 PACK ฟิสิกส์ ENTRANCE (TCAS) + ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย
คอร์ส ม.3 ความคล้าย , สามเหลี่ยมคล้าย
คอร์ส ม.3 จำนวนจริง series1.1G+ (กรณฑ์ที่สอง Part2)
คอร์ส ม.3 ระบบสมการ
คอร์ส ม.3 เศษส่วนพหุนาม และ โจทย์ปัญหาเศษส่วนพหุนาม
คอร์ส ม.3 สถิติ
คอร์ส ม.3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
UP41 PACK ULTRA ฟิสิกส์ TCAS (ปรับพื้นฐานก่อน Entrance (Pre-Ent) + Entrance)
UP43 PACK SUPER ฟิสิกส์ TCAS (ปรับพื้นฐานก่อน Entrance ( Pre-Ent) + Entrance + ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย)
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง (สรุปเข้มเนื้อหา + ตะลุยโจทย์ครบทุกแนว) เฟส1 เล่ม1
คอร์สติวคณิตขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง (สรุปเข้มเนื้อหา + ตะลุยโจทย์ครบทุกแนว) เฟส1 เล่ม2
คอร์สติวคณิตเข้มข้นขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เฟส2 เล่ม1
คอร์สติวคณิตเข้มข้นขั้นเทพ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เฟส2 เล่ม2
UC02 เคมี ม.ต้น IJSO 1
UD04 ตะลุยโจทย์เลข (เชาว์)
คอร์ส ตะลุยโจทย์ ติวโค้งสุดท้าย มุ่ง-ตรง-เตรียม เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม ปี65
คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม Update ข้อสอบจริง + เก็งข้อสอบ เพื่อปี67
ติวโค้งสุดท้ายเพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม Update ข้อสอบจริง + เก็งข้อสอบ เพื่อปี66
พันธุศาสตร์
UP30 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เพื่อ มหิดลMwit & กำเนิดวิทย์Kvis รอบ2 เฟส2
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เพื่อ มหิดลMwit & กำเนิดวิทย์Kvis รอบ2 เฟส4
ติวคณิตโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 Mwit , Kvis , วมว , รร.จุฬาภรณ์ Updateข้อสอบ + เก็งข้อสอบ
ติวคณิตโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 Mwit , Kvis , วมว , รร.จุฬาภรณ์ เพื่อสอบ ปี67
UP31 ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมปลาย
คอร์ส ติวโค้งสุดท้าย เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดล Mwit รอบ2 Unseen & กำเนิดวิทย์ Kvis รอบ2 Unseen
UP42 PACK ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น และ เทอมปลาย
คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตโอลิมปิก เฟส1 เพื่อสอบเข้า ม.4 Triam , Mwit, Kvis สอบแข่งขัน ม.ต้น , สอบคณิตโอลิมปิก
คอร์ส เปิดโลกเรขาคณิต ม.1 กิ๊ฟเต็ด
ชีววิทยาของพืช
UC03 เคมี ม.ต้น IJSO 2
UD05 ตะลุยโจทย์ไทย (เชาว์)
คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตโอลิมปิก ม.ปลาย SMO,TMO
คอร์ส Sup'kMO คณิตโอลิมปิก (คอมบินาทอริก TMO)
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน. ค่าย1
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก สอวน.ค่าย2 และ TMO
คอร์ส ทฤษฎีจำนวนโอลิมปิก IMO (เป็นเนื้อหาต่อจาก คอร์ส SUP3812 เพื่อสอบ สอวน. ค่าย2)
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ม.ต้น
คอร์ส คณิต ijso เพื่อสอบแข่งขัน
คอร์ส อสมการโอลิมปิก สอวน.ค่าย 1+2
คอร์สคณิตศาสตร์ สอวน. ตะลุยเข้มข้นพร้อมโจทย์จัดเต็มตรงแนวสุดๆ เพื่อพิชิต สอวน. รอบที่1
คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส1
คอร์ส ม.4 เทอม1 เฟส2 ระบบจำนวนจริง
คอร์ส ติวสอบ SUM เด็กเตรียมอุดม คณิตกลางภาค ม.4 เทอม1
คอร์ส ม.4 เทอม2 เฟส2
ติวข้อสอบคณิต Formative1 series9.1C+ ม.4 เทอม1 เตรียมอุดม
UC04 เคมี ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
คอร์ส ม.4 เทอม2 เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย แบบมาตรฐาน(สอนละเอียด)
ชีววิทยาของสัตว์(1)
คอร์ส Sup'kMO เรขาคณิตวิเคราะห์ และ ภาคตัดกรวย กิ๊ฟเต็ด (New Update)
คอร์ส ม.4 เทอม2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
รวม เคมี ม.ต้น ,ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
คอร์ส Expo & Log ม.4-ม.5 (เรียนตั้งแต่ ม.4 ได้)
คอร์ส Sup'kMO ม.4 เทอม1 ตรรกศาสตร์ กิ๊ฟเต็ด
UC05 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พื้นฐานเคมีเบื้องต้น + โครงสร้างอะตอม
คอร์ส Sup'kMO ระบบจำนวนจริง กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ติวเมทริกซ์กิ๊ฟเต็ด(สำหรับเด็กเตรียมอุดมฯ)
คอร์ส Sup'kMO ติวสอบคณิต For1 ม.4 เทอม2 เด็กเตรียมอุดม
คอร์ส ม.4 เทอม2 Sup'kMO ความสัมพันธ์ ม.4 กิ๊ฟเต็ด
คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน ม.4 กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (ฟังก์ชันภาคคำนวณ)
คอร์ส Sup'kMO ฟังก์ชัน กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (ฟังก์ชัน ภาคพิสูจน์ แบบยาก)
UC06 เคมี ม.4 เล่ม 1 ตารางธาตุ
คอร์ส ม.5 - ม.6 ลำดับและอนุกรม พื้นฐาน (O-net & สามัญเลขง่าย)
คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'kMO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส1 (เทคนิค ลำดับ กิ๊ฟเต็ด)
ชีววิทยาของสัตว์(2)
คอร์ส ม.5 - ม.6 Sup'k MO ลำดับ และ อนุกรม กิ๊ฟเต็ด เฟส2 (เทคนิค อนุกรม กิ๊ฟเต็ด)
คอร์ส ม.5 - ม.6 สถิติศาสตร์ ม.ปลาย
คอร์ส ม.5 - ม.6 ตรีโกณมิติในวงกลม , ตรีโกณประยุกต์ , กฎของ sin-cos
คอร์ส ม.5 - ม.6 เวกเตอร์ 2 มิติ , เวกเตอร์ 3 มิติ
คอร์ส ม.5 - ม.6 จำนวนเชิงซ้อน , จำนวนเชิงขั้ว
คอร์ส คณิต ม.ปลาย หลักการนับ & ความน่าจะเป็น , ทวินาม
คอร์ส ม.6 - คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น)
UC07 เคมี ม.4 เล่ม 1 - พันธะเคมี
UD07 รวม ตะลุยโจทย์ UD02 - 05
ความหลากหลาย
คอร์ส ม.5 - ม.6 ลิมิตและความต่อเนื่อง , แคลคูลัส , อินทิเกรต , พื้นที่ปิดล้อม
PACK รวม 5 เล่ม คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )
คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม1 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )
คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม2 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )
คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม3 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.4 เล่ม 1 - โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม4 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )
(เตรียมอุดมฯ) ม.4 เคมี เล่ม 1 โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, โมลและสูตรเคมี
คอร์ส ติวเข้มคณิต TCAS เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่ม5 (คณิตประยุกต์1 แบบ A-Level สอนโดย ครูSupK และ ดูแลการตะลุยโจทย์โดย อ.ลิ้ม )
UC08 เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี
UC09 เคมี ม.4 เล่ม 2 - สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
คอร์ส ตะตุยข้อสอบคณิต โค้งสุดท้าย TCAS 5+5 เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย เพื่อปี67 (คณิตศาสตร์ประยุกต์1 แบบ A-Level)
UC10 เคมี ม.5 เล่ม 3 - แก๊สและสมบัติของแก๊ส
เติมสิทธิชั่วโมงจอง
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.4 เล่ม 2 - โมลและสูตรเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ I, สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ II ,แก๊สและสมบัติของแก๊ส
(เตรียมอุดมฯ) ม.4 เคมี เล่ม 2 พันธะเคมี, ของแข็ง ของเหลว แก๊ส, สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
UC11 เคมี ม.5 เล่ม 3 - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
UC12 เคมี ม.5 เล่ม 3 - สมดุลเคมี
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.5 เล่ม 3 อัตรา , สมดุล , กรดเบส
UC13 เคมี ม.5 เล่ม 3 - กรด-เบส I-II
UC14 เคมี ม.5 เล่ม 4 - เคมีไฟฟ้า
UC15 เคมี ม.5 - เคมีอินทรีย์,พอลิเมอร์
(โรงเรียนทั่วไป) เคมี ม.5 เล่ม 4 เคมีไฟฟ้า ,เคมีอินทรีย์,พอลิเมอร์
UC17 เคมี ม.5 เล่ม 5 - สารชีวโมเลกุล
(เตรียมอุดมฯ และจุฬาภรณฯ) ม.5 เคมี เล่ม 4 เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล, ไฟฟ้าเคมี
UC18 เคมี ม.6 คอร์ส Entrance ==> หนังสือ 5 เล่ม
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
รวม Entrance , ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
UC21 ปรับพื้นฐานบรรยาย เล่ม 1 (ม.4)
UC22 ปรับพื้นฐานคำนวณ เล่ม 2 (ม.4)
รวม ปรับพื้นฐานบรรยายและคำนวณ ม.4 เล่ม 1-2
UC23 PRE-ENTRANCE
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 *แถมฟรี คอร์ส สถิติ(3) อ.ต้อย
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3 + ม.4
ปรับพื้นฐานการคํานวณ ก่อนเรียนสอบเข้า ม.4
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ
เซต
ตรรกศาสตร์
ระบบจำนวนจริง
EXPO & LOG
ตรีโกณมิติ
เวกเตอร์
เมทริกซ์
จำนวนเชิงซ้อน
คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น
ลำดับและอนุกรม *แถมชีทอัพเดท ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน โดย ครูน๊อต
แคลคูลัส
สถิติและกำหนดการเชิงเส้น *แถมชีทอัพเดท สถิติ หลักสูตรใหม่ ครูตูน
ทฤษฎีกราฟ
ทฤษฎีจำนวน
เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
เรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 2
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance
คณิตศาสตร์ Entrance (TCAS คณิต1 A-Level) *แถมอัพเดท สถิติ ครูตูน และ อัพเดท ลำดับอนุกรม ครูน๊อต
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ Entrance (TCAS คณิต1 A-Level)
คณิตศาสตร์ O-NET Highlight
เจาะลึกพิชิต คณิต1 วิชาสามัญ (A-Level)
Calculus I ระดับมหาวิทยาลัย
Calculus II ระดับมหาวิทยาลัย
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ จํานวนจริง
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ค่าสัมบรูณ์ ทฤษฎีจํานวน เรขาคณิตวิเคราะห์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ความสัมพันธ์ภาคตัดกรวย ฟังก์ชัน(บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ฟังก์ชัน เมทริกซ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ค่าสัมบรูณ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ทฤษฎีจํานวน
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เลขยกกําลัง
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ความสัมพันธ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ฟังก์ชัน
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง เมทริกซ์
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง EXPO & LOG ตรีโกณมิติ (บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่องตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์
ติวคณิตฯ เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง กฎการนับ ทฤษฎีสับเปลี่ยน-จัดหมู่ทฤษฎีบททวินาม
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ความน่าจะเป็น จํานวนเชิงซ้อน (บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ทบทวนความน่าจะเป็น
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ลําดับ อนุกรม แคลคูลัส (บางส่วน)
ติวสอบคณิตฯ เรื่อง ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (ส่วนที่เหลือ)
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ความเท่ากันทุกประการ การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พหุนาม
สมบัติของเลขยกกำลัง
การแปลงทางเรขาคณิต
ปริซึมและทรงกระบอก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สถิติ ม.ต้น
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
จำนวนเต็ม
ทศนิยมและเศษส่วน
เลขยกกำลัง
ICU ชีววิทยา Entrance
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรขาคณิตวิเคราห์ และภาคตัดกรวย
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ความคล้าย
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วงกลม
พีระมิด กรวย และทรงกลม
ความน่าจะเป็น ม.ต้น
สถิติ 3
UD09 รวม คอร์สวิชาเฉพาะแพทย์ และ ตะลุยโจทย์วิชาเฉพาะแพทย์
การสร้างทางเรขาคณิต
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
UP47 ความถนัดทางแพทย์ TPAT1
จำนวนและตัวเลข
ห.ร.ม. และ ค.ร.น
การวัด
เศษส่วนของพหุนาม ม.2
เศษส่วนของพหุนาม ม.3
การแปรผัน
จำนวนจริง
ระบบสมการกำลังสอง
สถิติ หลักสูตรใหม่ '64
ลำดับอนุกรม หลักสูตรใหม่ '64
COMA ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ปลาย
TOPTGAT
UP52 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ English Communication / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล Critical and Logical Thinking / TGAT3 สมรรถนะการทำงาน Future Workforce Competencies
UP53 EXTRA TGAT + ความถนัดทางแพทย์ TPAT1
เติมชั่วโมง
ติวโค้งสุดท้าย มหิดล Update Mwit , Kvis รอบ2 Unseen รูปทรงตันเพลโต , กระดุม , คลี่ลูกเต๋า (ครั้งที่1)
ENG A - LEVEL
UC23,18 PRE ENT+ENTRANCE
Pack ม.1 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
Pack คณิต ม.1 เทอม 2 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
Pack คณิต ม.1 (หลักสูตรเดิม)
Pack คณิต ม.1 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
Pack คณิต ม.1 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต ม.2 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์
Pack ม.2 เทอม 2 + ตะลุยโจทย์
Pack คณิต ม.2 (หลักสูตรเดิม)
Pack คณิต ม.2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
Pack คณิต ม.2 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) *มีอัพเดท สถิติ 3 + ตะลุยโจทย์
Pack คณิต ม.3 เทอม 2 +ตะลุยโจทย์
Pack คณิต ม.3 (หลักสูตรเดิม)
Pack คณิต ม.3 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
Pack คณิต ม.3 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4
Pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4 + ตะลุยโจทย์
Pack ม.4 เทอม 1
Pack คณิต ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) *มีเมทริกซ์
Pack คณิต ม.4 (หลักสูตรเดิม) *มีเมทริกซ์
Pack คณิต ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) *มี Expo&Log
Pack คณิต ม.4 (หลักสูตรใหม่) *มี Expo&Log
คณิต ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) *มี Expo&Log
Pack คณิต ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) *มีเมทริกซ์
Pack คณิต ม.5 เทอม 2
Pack คณิต ม.5 (หลักสูตรเดิม) *มี Expo&Log
Pack คณิต ม.5 (หลักสูตรใหม่) *มีเมทริกซ์
Pack คณิต ม.6 (อ.อรรณพ) + update
Pack คณิต ม.6 หลักสูตร'64 (รวมครู)
Pack คณิต ม.5+ม.6 (อ.อรรณพ) + update
Pack ENT (TCAS) คณิต1 A-Level + ปรับพื้น
Pack ENT (TCAS) คณิต1 A-Level + ตะลุยโจทย์
Pack Entrance TCAS คณิต1 A-Level + ปรับพื้น + ตะลุยโจทย์
Pack คณิต ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
Pack คณิต ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
TBAT Foundation Chemistry (e-book)
TBAT Advanced Chemistry (e-book)

บทความของเรา
เปิดเทอมมาพักนึงแล้ว น้องม.4 เรียนเคมีรู้เรื่องมั๊ยคะ? ถ้ารู้สึกว่าเริ่มงง ตามเพื่อนไม่ทัน ทำการบ้านไม่ได้ อย่ารอให้ถึงมิดเทอม รีบมาลงคอร์ส ม.4 3 เล่ม 30 เทป!! ตั้งใจยังไงก็ทัน
 17 มิถุนายน 2567 19:15:13
นอกจากวิชาเคมี แล้ว ที่ เคมี อ.อุ๊ ยังมีวิชาหลักๆ ที่สามารถเรียนในระบบ Aurum Online ได้นะคะ สอนโดย อาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 16 มิถุนายน 2567 09:16:09
เด็ก ม.5 อ่านด่วน!!!! 4 สัญญาณเตือน คะแนนฟิสิกส์ร่วง ใครมีสักข้อ ต้องจัดคอร์ส ปรับพื้นฐาน ม.4 เทอมต้น+เทอมปลาย ตัวเดียวจบ ครบเอาอยู่
 16 มิถุนายน 2567 09:14:30
วางแผนการเรียนเคมีกับ อ.อุ๊ ใครยังไม่ได้เริ่มเรียน ต้องวางแผนให้ดีนะลูก
 15 มิถุนายน 2567 09:17:11
ทำไมถึงเลือกเรียนความถนัดแพทย์กับ #ทีมหมอแผน ความถนัดแพทย์(TPAT1), TGAT, ENG A-Level
 15 มิถุนายน 2567 09:06:04
รับทุนการศึกษาจากทีมหมอแผน ส่งคะแนนวิชาความถนัดแพทย์ ภายใน 15 มิถุนายนี้ #DEK67 ทีมหมอแผน 10 อันดับแรก
 12 มิถุนายน 2567 09:30:29
ความรู้สึกเมื่อได้เรียน ความถนัดแพทย์ "พาร์ทเชาวน์" กับทีมหมอแผน . ปรึกษาวางแผนการเรียนกับทีมหมอแผน line id : @doctorphan โทร : 086-172-3506
 12 มิถุนายน 2567 09:28:05
#dek68 เตรียมตัวให้พร้อม! วันนี้พี่ๆ รวบรวมคำถาม และมาตอบทุกข้อสงสัย ของเด็กๆในการลงเรียนคอร์ส Entrance ทั้งเด็กใหม่และเด็กเก่า
 11 มิถุนายน 2567 09:13:46
แรงเกินต้าน ยืนหนึ่ง ไม่เกรงใจใคร ไปกับ คอร์ส ม.ต้น Pack เดียวครบ ไม่จกตา ทุกสนามสอบ Pack ฟิสิกส์ ม.ต้น
 11 มิถุนายน 2567 09:11:29
ใครอยากติด สอวน.เคมี ขอให้ยกมือขึ้น เนื้อหาที่ใช้สอบสอวน.เคมี เพื่อเข้าค่าย 1
 03 มิถุนายน 2567 15:14:34
งานมอบเหรียญทองคำ Chemou Awards 2024 กว่าจะมาถึงความสำเร็จในวันนี้ได้ พี่ๆได้รวบรวมเรื่องราวสุดประทับใจ ของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ อ.อุ๊ และพี่อีฟ
 02 มิถุนายน 2567 09:31:18
พี่ๆ ทีมพัสดุ #Chemou พร้อมจัดส่งหนังสือให้น้องๆ ทุกวัน รอรับกันได้เลย สำหรับน้องที่ลงเรียน #online (เลือกรับหนังสือที่บ้าน) น้องสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือได้ที่ เมนู คอร์สเรียนของฉัน
 28 พฤษภาคม 2567 10:10:24
วางแผนก่อน = ได้เปรียบ !! แจกตารางเรียน เก็บเนื้อหาฟิสิกส์…จ้า
 27 พฤษภาคม 2567 10:54:31
น้องมาบอกกันหน่อย ว่าใครชอบเรียนออนไลน์รูปแบบไหนกันบ้าง
 26 พฤษภาคม 2567 09:21:34
เนื้อหา ม.ปลาย หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมฯ วางแผนก่อน = ได้เปรียบก่อน!!!
 22 พฤษภาคม 2567 11:01:58
น้องๆ ม.4 ม.5 เปิดเทอมแล้วใครกลัวเรียนไม่ทัน ต้อง Active แล้วนะคะ เรียนตามตารางที่อาจารย์จัดให้ จบทันสอบแน่นอน
 22 พฤษภาคม 2567 11:01:18
เปิดเทอมแล้ว!!! เวลาเรียนน้อยการบ้านเยอะ - คอร์สปรับพื้นฐาน เล่ม1,2 (สำหรับ ม.5 ไม่เคยเรียนกับอ.อุ๊ มาก่อน) - คอร์ส Pre-ent (สำหรับ ม.6 ไม่เคยเรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน)
 18 พฤษภาคม 2567 09:34:41
ขอบคุณน้องๆ ที่ส่งข่าวกันเข้ามา ให้ อ.อุ๊ และ พี่อีฟ ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่สอบติด #TCAS67 รอบ 1 รอบ 2 ไปเรียบร้อยแล้ว^^ พี่ๆรอฟังข่าวดีสำหรับรอบแอดมิดชั่น อยู่นะคะ อย่าลืมส่งข่าว มาให้ อ.อุ๊ พี่อีฟ และพี่ๆ ได้ร่วมยินดีด้วยนะคะ
 16 พฤษภาคม 2567 09:45:40
กระแส #ห้องถ่ายทอดสด มาแรง อ.อุ๊ จึงอนุญาต ให้นักเรียนที่ลงเรียน #Aurumonline ไว้ สามารถเข้ามาเรียน ห้องถ่ายทอด ได้ค่ะ
 15 พฤษภาคม 2567 09:06:27
คอร์สเรียนเปิดเทอม เปิดเทอมแล้ว ใครยังไม่ได้เริ่ม เริ่มได้แล้วนะลูก
 11 พฤษภาคม 2567 14:38:15
นอกจากวิชาเคมี แล้ว ที่ เคมี อ.อุ๊ ยังมีวิชาหลักๆ ที่สามารถเรียนในระบบ Aurum Online ได้นะคะ สอนโดย อาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 11 พฤษภาคม 2567 09:09:31
TCAS'68 เริ่มก่อน จบก่อน พร้อมก่อน!! เรามีตัวช่วยดีดีสำหรับ DEK'68 ที่อยากเรียนคอร์ส ENT แบบ Active ที่อาจารย์จัดตารางเรียนให้ สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้าน หรือมาเรียนที่สาขาก็ได้
 09 พฤษภาคม 2567 15:47:15
ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่ง คอร์ส ม.5 เล่ม 3 ห้องสด เรียนทุกเสาร์ , อาทิตย์ 11 พ.ค.- 10 ส.ค.67 เวลา 09.30 - 12.00 น.
 08 พฤษภาคม 2567 09:30:26
ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่ง คอร์ส ม.4 เล่ม 1 ห้องสด และ ห้องถ่ายทอดสด เรียนทุกเสาร์ , อาทิตย์ 11 พ.ค.- 18 ส.ค.67 เวลา 13.00 - 15.30 น.
 07 พฤษภาคม 2567 09:17:53
ประกาศรายชื่อนักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง #ChemOuGoldAwards #Alevelเคมี #dek67
 02 พฤษภาคม 2567 09:05:23
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้คะแนนเคมี ALevel 80 คะแนนขึ้นไป ด้วยนะคะ เก่งกันสุดๆ
 01 พฤษภาคม 2567 15:53:06
ปรับพื้นฐานก่อน ปึ้ง! เพียงไม่กี่เทป ปึ้ง! #พื้นฐานเคมีไม่ดี เริ่มต้นตอนนี้ยังทัน #ออนไลน์ก็มีนะ
 29 เมษายน 2567 10:29:45
คอร์สเรียนเปิดเทอมทีมหมอแผน สำหรับน้องๆ #dek68
 29 เมษายน 2567 09:56:45
ใกล้เปิดเทอมแล้ว ใครยังไม่ได้เริ่มเรียน ต้องวางแผนให้ดีนะลูก #พื้นฐานเคมีไม่มี เริ่มต้นตอนนี้ยังทัน
 28 เมษายน 2567 09:33:59
หนังสือ TBAT Foundation มาแล้ว น้องคนไหนลงเรียน Aurum online ไว้ หนังสือกำลังจัดส่งไป รอรับได้เลย (รอบสอนสด แจกหนังสือให้ในห้องเรียน)
 18 เมษายน 2567 11:44:28
นักเรียนที่ได้คะแนนเคมี A-Level ปี 67 ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป แจ้งให้ครูทราบภายในวันที่ 29 เม.ย. นี้นะลูก
 17 เมษายน 2567 12:07:29
ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่ง คอร์สสอนสด PRE-ENT UC4701 เริ่มเรียน 18 เม.ย.- 4 พ.ค. 67 เวลา 08.00 - 13.00 น. Capture หน้าจอที่มีชื่อและที่นั่งของตัวเองเก็บไว้ ☺️☺️ แล้วมาเจอกันหลังสงกรานต์ วันพฤหัสบดี ที่ 18 นะคะ (หนังสือวางแจกในห้องเรียน)
 17 เมษายน 2567 10:04:17
TBAT เปิดสอบใหม่จากจุฬาฯ อยากสอบสายสุขภาพรูปแบบภาษาอังกฤษกับคอร์ส TBAT by พี่อีฟ และ อ.อุ๊ โดยพี่อีฟสอนคู่ อ.อุ๊ มาจัดคอร์สติวเข้ม ทั้งFoundation และ Advanced TBAT วิชาเคมี
 17 เมษายน 2567 09:49:27
รอบสดเต็มเร็วมากทั้ง ม.4 ม.5 อ.อุ๊ จัดให้เลย รอบถ่ายทอดสด เริ่มสมัครได้แล้ววันนี้
 09 เมษายน 2567 15:50:44
ขอบคุณข่าวจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ค่ะ คณะในฝันของหลายๆ คน #dek67 ขอแสดงความยินดี ลูกศิษย์ อ.อุ๊ และ พี่อีฟ จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด ที่สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้สำเร็จด้วยนะคะ
 08 เมษายน 2567 09:06:28
Entrance Active #DEK68 รอบเดือนเมษายน มาแล้ว!!
 04 เมษายน 2567 10:17:52
ปิดเทอมนี้มาเตรียมความรู้ให้พร้อม ก่อนเปิดเทอม
 30 มีนาคม 2567 09:45:23
อยากสอบสายสุขภาพรูปแบบภาษาอังกฤษกับคอร์ส TBAT by พี่อีฟ และ อ.อุ๊ โดยพี่อีฟสอนคู่ อ.อุ๊ มาจัดคอร์สติวเข้ม ทั้งFoundation และ Advanced TBAT วิชาเคมี
 27 มีนาคม 2567 09:24:48
เด็กเก่ง ม.ต้น ปี67 สอบเข้า TU MWIT KVIS ได้สำเร็จ
 26 มีนาคม 2567 09:25:25
ปิดเทอมแล้ว…!!! ทำไมยังต้องมาเรียน มาเรียนเคมี ในช่วงปิดเทอมกัน^^
 24 มีนาคม 2567 09:32:07
น้องๆหลายคนถามว่า จะสอบให้ติด #เตรียมอุดม #กำเนิดวิทย์ #มหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องอ่านหนังสือ หรือเตรียมตัวอย่างไร? วันนี้พี่ๆมี #เคล็ดลับดีดี จากรุ่นพี่ ที่สอบติดปีนี้ มาแชร์กัน.......
 24 มีนาคม 2567 09:26:36
ส่งน้องๆ ม.ต้น เข้า ม.ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนในฝันของใครหลายๆคน ได้สำเร็จไปอีกหนึ่งปี
 19 มีนาคม 2567 09:34:09
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดมหิดลวิทยานุสรณ์และกำเนิดวิทย์ทุกคน
 17 มีนาคม 2567 09:55:04
ปิดเทอมแล้ว แต่ห้ามปิดตำรา…มาเตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนเปิดเทอม
 12 มีนาคม 2567 09:22:14
เด็ก ม.6 ไม่เคยเรียนกับอ.อุ๊มาก่อน แต่อยากลงเรียน Ent’ ทำไงดี เนื้อหาที่เรียนมาไม่แน่น ทำโจทย์ไม่ได้เลย ทำไงดี วันนี้อาจารย์เอา #คอร์สปรับพื้นฐานมาPackรวมกับคอร์สEnt’ และ คอร์สEnt มาPackรวมกับตะลุยโจทย์ ให้นักเรียนได้ลงเรียนต่อกันไปเลยยาวๆ
 11 มีนาคม 2567 09:08:01
“พวกเราเริ่มแล้ว เพื่อนๆเริ่มหรือยัง”เสียงจากห้องสด…. …ปิดเทอมนี้ มาลุยไปพร้อมๆกันกับคอร์สเคมีที่ฮิตที่สุด..Entrance DeK68 กับอ.อุ๊และพี่อีฟ
 09 มีนาคม 2567 11:31:43
ประกาศ!! รายชื่อ เลขที่นั่ง คอร์ส ENT รอบ DVD (UC4802) เริ่มเรียน 11 มี.ค. -30 เม.ย.67 เวลา 08.00-13.00 น. (หยุด 17,24,31 มี.ค.,7,12-16,21,28 เม.ย.) แล้วมาเจอกันวันเรียนนะคะ
 07 มีนาคม 2567 09:13:28
ขอบคุณน้องๆ ที่ส่งข่าวกันเข้ามา ให้ อ.อุ๊ และ พี่อีฟ ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ #สอบติดรอบที่1Tcas67
 02 มีนาคม 2567 09:46:41
ข้อสอบติวโค้งคณิตศาสตร์มาแล้วน้า….. น้องๆสามารถเข้ามารับกันได้แล้วนะคะ ทำข้อสอบให้เสร็จจากที่บ้าน แล้วมาฟังเฉลยพร้อมกัน…วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. นี้ ที่ เคมี อ.อุ๊ ชั้น 14 นะคะ
 29 กุมภาพันธ์ 2567 09:12:07
ขอเสียงหน่อย พร้อมแค่ไหน #DEK67 โค้งสุดท้ายเคมี #Alevel เตรียมตัวมาให้พร้อมที่สุด
 27 กุมภาพันธ์ 2567 09:18:55
คอร์สปิดเทอม Summer ม. ปลายทุกๆชั้นปี เรียนล่วงหน้าให้พร้อมก่อนใคร เริ่มก่อน พร้อมก่อน จบก่อน!!!
 26 กุมภาพันธ์ 2567 09:30:09
#DEK68 เตรียมสมัครคอร์สสด คอร์สคุณภาพ จากทีมหมอแผน พร้อมกัน 27 มี.ค. 67 เวลา 8.30น. เต็มเร็วภายใน 30 วินาทีเท่านั้น!
 26 กุมภาพันธ์ 2567 09:24:36
#อัพเดทตารางเวลา ในการสอบโค้งสุดท้าย #dek67 และ แจ้งที่นั่งสอบ สำหรับน้องๆ ที่ลงโค้งสุดท้ายรอบสด และถ่ายทอดสดไว้
 24 กุมภาพันธ์ 2567 09:18:21
Dek'68 ได้เวลาต้อง Active แล้วนะลูก เรียนตามตารางที่ครูจัดให้ เนื้อหาครบ จบทันสอบแน่นอน
 21 กุมภาพันธ์ 2567 09:41:23
ประกาศ!! รายชื่อ #DEK68 และเลขที่นั่ง คอร์ส ENT รอบสด และ ถ่ายทอดสด เริ่มเรียน 24 ก.พ.- 10 เม.ย.67 เวลา 08.00-13.00 น.
 19 กุมภาพันธ์ 2567 11:19:10
ข่าวดีสําหรับน้องๆ #DEK68 ร่วมส่งชิงทุน คอร์สเรียน อ.อุ๊ &ทีมหมอแผน มูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท
 19 กุมภาพันธ์ 2567 11:14:03
เหลือเวลาอีก 1 เดือนเท่านั้น สอบ A Level 15 คลิป 1 เดือน Final call
 18 กุมภาพันธ์ 2567 10:38:11
คณิต 1 โค้งสุดท้าย
 12 กุมภาพันธ์ 2567 18:17:33
#คอร์สสดเปิดใหม่ - ต้นปี 67 อัพเดทเนื้อหาใหม่ ใกล้เปิดรับสมัครแล้ว จากข้อสงสัย และคำถามมากมายที่ส่งมาจากทุกแพลตฟอร์ม พี่ๆ ได้รวบรวมคำถาม-คำตอบ ของข้อสงสัยต่างๆ เอาไว้ในโพสต์นี้แล้ว
 03 กุมภาพันธ์ 2567 09:08:33
TBAT Chemistry Foundation และ Advanced เปิดรับสมัคร 8 ก.พ.67 เป็นต้นไป
 01 กุมภาพันธ์ 2567 16:20:13
ได้เวลา #Dek68 เตรียมตัวฟิตพิชิต #Alevel กันแล้ว!! #กับคอร์สที่รุ่นพี่ทุกคนลง!! และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เก็บครบทุกเนื้อหา ม.ปลาย เหมือนได้กลับมาทบทวนไปพร้อมกับอาจารย์ แถมอาจารย์ยังเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมดให้เข้าใจมากขึ้น และมีข้อสอบย้อนหลังให้ทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียดทุกครั้ง
 30 มกราคม 2567 09:11:33
ทั้งคอร์สสด ถ่ายทอด หรือ online #ใกล้ปิดเทอมแล้วสมัครเรียนกันรึยัง? #นักเรียนใหม่เริ่มต้นสมัครคอร์สแรกต้องทำยังไง? วันนี้พี่ๆสรุปวิธีการสมัครเรียนกับอ.อุ๊ ผ่าน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 28 มกราคม 2567 08:59:03
จุฬาฯประกาศแล้ว ใช้ข้อสอบ #TBAT แทน #BMAT สำหรับนักศึกษาสายสุขภาพรูปแบบภาษาอังกฤษ เริ่ม ก.ค.67 นี้ สอบทั้งหมด 3 วิชา
 27 มกราคม 2567 09:05:36
คอร์สโค้งสุดท้าย Eng A-Level #ทีมหมอแผน ห้องสด จำกัด 80 ที่นั่งเท่านั้น!! (สำหรับน้องๆทีมหมอแผนและเคมี อ.อุ๊ ทุกคน ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ) รับสมัครพร้อมกัน 7 ก.พ.67 เวลา 8.30น.
 27 มกราคม 2567 09:03:51
กุมภา ไม่ใช่แค่เดือนแห่งความรักอย่างเดียว แต่เป็นเดือนตั้งต้นแห่งความสำเร็จ! เตรียมตัวให้พร้อม วันรับสมัครดูให้แม่น จะหาว่าแอดมินไม่บอกน้าาา เปิดให้โอนเงินตั้งแต่ 08.30 น. ตอนนี้ เข้า www.chem-ou.com ซื้อคอร์สใส่ตะกร้า รอไว้เลย
 24 มกราคม 2567 09:40:32
5 Steps #DEK68 ลงเรียนคอร์สสดทีมหมอแผน เต็มเร็วมาก วันที่ 7 ก.พ.67 8.30น. เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ
 23 มกราคม 2567 11:23:49
รวมคำถาม คำตอบ ที่น้องๆ มักสอบถามเข้ามาว่า เคมี อ.อุ๊ มีวิชาอะไรเปิดสอนบ้าง? แอดมินรวบรวมมาให้อ่านกันในโพสนี้ค่ะ
 21 มกราคม 2567 08:11:47
สำหรับ #dek68 คอร์ส Entrance สอนสด เตรียมตัวให้พร้อม กดใส่ตะกร้ารอได้แล้วนะลูก รับสมัครวันแรก 6 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น.
 20 มกราคม 2567 08:08:21
สอบ sum จบแล้ว #เด็กเตรียม ต้องเตรียมตัวสอบ final กันเลยจร้า คอร์สสำหรับใช้สอบ final
 17 มกราคม 2567 09:29:37
นับถอยหลังอีก 2 เดือน น้องที่พร้อมจะสู้ศึก สอบเข้าเตรียมอุดม ต้องพร้อมแล้ว 2 คอร์ส ใช้เวลาไม่ถึงเดือน จบทันพร้อมสอบ
 08 มกราคม 2567 10:48:37
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย ACTIVE สำหรับเด็ก 67 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์)
 28 ธันวาคม 2566 16:49:33
โบรชัวร์สอนสด "ทีมหมอแผน" มี.ค.-เม.ย., พ.ค.67
 23 ธันวาคม 2566 11:42:20
โบรชัวร์สอนสด "เคมีอ.อุ๊" มี.ค.-เม.ย., พ.ค.67
 23 ธันวาคม 2566 11:39:18
ใกล้สอบ #มิดเทอม กันแล้ว อ.อุ๊ และพี่อีฟ มาแชร์เทคนิคการอ่านหนังสือ เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น #dek67 #เคมีอาจารย์อุ๊
 22 ธันวาคม 2566 09:59:43
Dek'67 ต้อง Active แล้วนะลูก เรียนตามตารางที่ครูจัดให้ เนื้อหาครบ จบทันสอบแน่นอน
 04 ธันวาคม 2566 11:36:19
#จบเทอมนี้ต้องจบอะไรบ้าง การเรียนที่ดีต้องวางแผนและทำให้ได้ตามนั้น วันนี้พี่ๆเลยถือโอกาสมา #อัพเดทแผนการเรียน สำหรับน้องๆชั้นปีต่างๆ ว่าจบเทอมนี้ แต่ละคนควรจะต้อง #จบเนื้อหาเรื่องอะไรบ้าง
 03 ธันวาคม 2566 08:34:45
เรียนยังไง ให้ทันสอบ #alevel เนื้อหาเคมีทั้งหมด ตั้งแต่ ม.4-ม.6 ควรให้จบภายใน ม.5 เทอม 2 และเทอมที่จะขึ้น ม.6 ควรลง Entrance แล้วต่อด้วย #ตะลุยโจทย์ ปลายปี
 14 พฤศจิกายน 2566 09:13:54
เปิดเทอมแล้ว เด็กม.4 /ม.5 /ม.6 ควรลงเล่มไหน และเรียนยังไงให้ทันสอบ
 04 พฤศจิกายน 2566 09:12:53
ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่งรอบ "สอนสด" คอร์สเคมี ม.ต้น เรียนทุกวันอาทิตย์ 5 พ.ย.66 -11 ก.พ.67 (เวลา 09.30-12.00 น.)
 01 พฤศจิกายน 2566 14:46:43
บรรยากาศวันจบคอร์สสด ตะลุยโจทย์ TCAS’67 ของน้องๆ Dek’67 มาฝากกัน ความอบอุ่น และบรรยากาศวันสุดท้ายเต็มไปด้วยความรัก❤️ โดยเฉพาะกำลังใจดีดีจากอ.อุ๊ และพี่อีฟ ที่ส่งให้น้องๆทุกคน❤️❤️❤️
 25 ตุลาคม 2566 10:18:16
ประกาศแจ้งที่นั่ง คอร์ส ม.5 #เคมีอินทรีย์ รอบสอนสด เริ่มเรียน 26 - 31 ต.ค.66 (5 ครั้ง) (หยุด 29 ต.ค.) และต่อด้วย ทุกวันเสาร์ 4 พ.ย. 66 - 3 ก.พ.67 (14 ครั้ง) นัดเรียนเพิ่ม 5 ธ.ค.66 (หยุด 30 ธ.ค.) เวลา 09.30 - 12.00 น. ส่วนนักเรียนคนไหนสนใจ สมัครเรียน Online ได้
 24 ตุลาคม 2566 17:54:03
แจ้งที่นั่งรอบสด คอร์ส ม.4 เล่ม 2 เรียน 24 - 31 ต.ค. 66 (7 ครั้ง) (หยุด 29 ต.ค.) และต่อด้วยทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 4 พ.ย.66 - 4 ก.พ.67 (26 ครั้ง) (หยุด 30-31 ธ.ค.) เวลา 13.00 -15.30 น. สนใจสมัครเรียน Online ได้
 22 ตุลาคม 2566 08:53:02
คอร์สเรียนสำหรับน้องๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ม.4 ม.5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
 17 ตุลาคม 2566 14:00:28
ขอเสียงหน่อย!!! น้อง ม.4 พี่ ม.5 พร้อมไปต่อเนื้อหาเทอม 2 กันรึยัง
 16 ตุลาคม 2566 16:44:23
ทำไมใครๆก็ชอบมาเรียน ตอนปิดเทอม #ปิดเทอมเล็ก เรียนล่วงหน้าให้พร้อมก่อนใคร มาฟังหลายๆเหตุผล ที่เพื่อนๆของเรา เลือกลงเรียนเคมี ในช่วงปิดเทอมกัน^^
 14 ตุลาคม 2566 15:14:27
ประกาศแจ้งที่นั่ง คอร์ส ตะลุยโจทย์ ม.ต้น รอบสอนสด โค้งสุดท้าย ของ เด็ก ม.ต้น ฝึกโจทย์ จนมั่นใจ ก่อนลงสนามสอบ #kvis #MWIT #TU เรียน 12 - 23 ต.ค.66 เวลา 13.00 - 15.30 น. ส่วนนักเรียนคนไหนสนใจ สมัครเรียน Online ได้
 10 ตุลาคม 2566 09:22:38
ประกาศแจ้งที่นั่ง คอร์ส ม.5 #เคมีไฟฟ้า รอบสอนสด เรียน 12 - 25 ต.ค.66 เวลา 09.30 - 12.00 น. ส่วนนักเรียนคนไหนสนใจ สมัครเรียน Online ได้
 09 ตุลาคม 2566 09:47:11
วางแผนดีดี กับเคมี อ.อุ๊ ม.4 ม.5 ปิดเทอม ต.ค. นี้ ต้องจบอะไรบ้าง
 07 ตุลาคม 2566 08:43:45
ใครสมัครรอบสดไม่ทัน มาลงเรียนแบบ Aurum กันก็ได้นะ
 04 ตุลาคม 2566 08:10:14
อีก 2 สัปดาห์จะสอบ #BMAT แล้ว พร้อมกันหรือยัง? เตรียมความพร้อมได้แล้ววันนี้ !!
 03 ตุลาคม 2566 09:00:55
รายงานสถานการณ์ล่าสุด! จำนวนเด็กที่มาเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
 30 กันยายน 2566 08:22:45
เตรียมตัวออกเดินทางได้ หนังสือคอร์ส #ตะลุยโจทย์ #dek67 รอรับกันได้เลย
 25 กันยายน 2566 09:20:28
คอร์สทบทวน สำหรับเด็กคอร์ส ENT ที่ต้องการเติมชั่วโมงเรียนเพิ่ม เพื่อทบทวนเนื้อหา ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบ A-LEVEL TCAS'67
 24 กันยายน 2566 17:12:48
ประกาศ!! รายชื่อและเลขที่นั่งรอบ "สอนสด" และ "ถ่ายทอดสด" คอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
 24 กันยายน 2566 16:50:03
ใกล้สอบแล้ว!! สำหรับนักเรียนที่วางแผนจะสอบเข้า ม.4 #Mvit #Kvis #จุฬาภรณ์ #อีกสองเดือนวางแผนยังไงดี
 24 กันยายน 2566 16:23:16
เคมี อ.อุ๊ ทุกสาขา เปิดบริการให้เรียน Aurum Online ตามปกติ
 03 กันยายน 2566 13:16:53
#คอร์สสดเปิดใหม่ - ปิดเทอม ต.ค., เปิดเทอม พ.ย. 66 เริ่มรับสมัคร 5 ก.ย. 66 #คำถามที่พบบ่อย?
 16 สิงหาคม 2566 09:46:34
มิดเทอมแล้วทำไม่ได้เลย มาเริ่มใหม่ตอนนี้จะทันเพื่อนมั๊ย แผนการเรียนจากอาจารย์ Dek'ม.4 , Dek'ม.5
 16 สิงหาคม 2566 09:37:43
Dek'67 ต้อง Active แล้วนะลูก เรียนตามตารางที่ครูจัดให้ เนื้อหาครบ จบทันสอบแน่นอน
 26 กรกฎาคม 2566 11:53:03
Dek'67 พื้นฐานไม่แน่น ไม่ต้องกงวล พิชิต A-LEVEL '67 คอร์ส Pre Ent' ต่อ Ent' ได้เลย!!
 18 กรกฎาคม 2566 11:01:26
ขอบคุณรีวิวน่ารักๆ จากลูกศิษย์ของอ.อุ๊และพี่อีฟนะคะ
 15 กรกฎาคม 2566 08:27:06
ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปีนี้ ผ่านระบบออนไลน์ครบทุกวิชาสายวิทย์ - เคมี - ฟิสิกส์ - ชีววิทยา - คณิตศาสตร์
 10 กรกฎาคม 2566 11:24:18
ม.4 เทอม 1 วางแผนเรียนออนไลน์จากจำนวนเทป
 21 มิถุนายน 2566 09:20:07
ทำเนียบเด็กเก่งของ อ.อุ๊ และ พี่อีฟ Congratulations TCAS 66
 20 มิถุนายน 2566 11:39:49
เด็กม.6 ที่ไม่เคยเรียนกับ อ.อุ๊มาก่อน หรือเด็กที่จะซิ่วปีนี้ เนื้อหาไม่แม่น กลัวไม่ทัน จัดไปเลย!!! PACKAGE PRE & ENT’ for TCAS’67 แบบ Active
 13 มิถุนายน 2566 09:56:53
ไม่แม่นเนื้อหาเคมี หรือ เรียนมาแต่ทำข้อสอบเอนท์ไม่ได้ #ไม่ต้องกังวล #เพราะพื้นฐานไม่ดีเล่มนี้ช่วยได้
 10 มิถุนายน 2566 09:54:41
#dek67 คนไหนยังไม่ได้เริ่มเปิดหนังสือคอร์ส Ent' เริ่มได้แล้วนะลูก #ติดต่อพี่ๆเจ้าหน้าที่ให้ปรับแผนการเรียนใหม่ให้นะลูก????
 06 มิถุนายน 2566 10:02:31
Dek'67 ต้องเริ่มแล้วนะลูก เรื่องคอร์ส Ent ออนไลน์ แบบ Active
 27 พฤษภาคม 2566 11:44:40
รวมเรื่องความประทับใจ จากลูกศิษย์ ที่มีต่อ อ.อุ๊ และ พี่อีฟ ในงานมอบเหรียญทองคำ Chemou Awards 2023
 27 พฤษภาคม 2566 11:29:41
เสียงจากรุ่นพี่ Dek'66
 13 พฤษภาคม 2566 11:09:47
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์คนเก่งที่สอบติดคณะแพทย์
 13 พฤษภาคม 2566 10:53:51
รวมพลคนเก่ง อ.อุ๊ และพี่อีฟ คะแนนเคมี A-Level ปี66 90 คะแนนขึ้นไป ขอแสดงความยินดีกับทุกคน (แล้วอย่าลืมมาพบกันในงานรับรางวัล CHEMOU AWARD ในวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 14 แต่งชุดนักเรียนมานะลูก)
 09 พฤษภาคม 2566 15:23:06
DEK'67 แผนไหนใช่เรา ใครยังไม่ได้เริ่มคอร์ส Ent’ ต้องวางแผนให้ดีนะลูก
 06 พฤษภาคม 2566 10:23:02
ม.4 เทอม 1 มี 3 แบบให้เลือกเรียน
 02 พฤษภาคม 2566 09:16:28
อัพเดท สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
 02 พฤษภาคม 2566 09:07:27
เคมี อ.อุ๊ ขอแจ้งปิดบริการ 2 สาขา รังสิต 1 พ.ค.66 และศรีนครินทร์ 1 ก.ค.66
 28 เมษายน 2566 17:23:49
ให้ลูกศิษย์ อ.อุ๊ ที่ได้คะแนนเคมี A-Level ปี 66 ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป แจ้งให้ครูทราบด่วน ตั้งแต่ 18 - 30 เม.ย. นี้
 19 เมษายน 2566 09:57:01
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ อ.อุ๊ พี่อีฟ ที่สอบติดเตรียมอุดมศึกษา
 06 เมษายน 2566 13:15:51
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ อ.อุ๊ พี่อีฟ ที่สอบติดมหิดลวิทยานุสรณ์
 06 เมษายน 2566 13:14:22
เคล็ดลับดีดี จากรุ่นพี่ที่สอบติดเตรียมฯ MWIT และ KVIS
 06 เมษายน 2566 11:33:36
พี่ๆ ทีมพัสดุ ChemOu พร้อมจัดส่งหนังสือให้น้องๆ ทุกวัน
 06 เมษายน 2566 11:07:27
ทำไมใครๆก็ชอบมาเรียนตอนปิดเทอม
 06 เมษายน 2566 10:57:19
คำอวยพรจาก อ.อุ๊ และครูอีฟ ถึงเด็กๆคอร์สตะลุยโจทย์ และ Dek'66 ทุกคน
 21 มกราคม 2566 16:17:46
ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบนะลูก
 17 ธันวาคม 2565 09:28:33
เตือน!! ข้อสอบ TGAT/TPAT 2-5 เปลี่ยนตำแหน่งฝน "ชุดข้อสอบ"
 05 ธันวาคม 2565 09:31:28
วางแผนดีดี หมดเทอมนี้ ต้องจบเล่มไหนบ้าง??
 27 พฤศจิกายน 2565 10:58:09
ฝากมือถือก่อนเข้าเรียนด้วยนะ
 14 พฤศจิกายน 2565 10:40:12
เปิดคอร์สวันแรก น้องๆ ม.ต้น น่ารักกันที่สุด
 13 พฤศจิกายน 2565 14:11:05
รวมข้อสอบที่หลอกเก่งกว่าผี!!
 03 พฤศจิกายน 2565 18:53:54
Aurum Rooms
 29 ตุลาคม 2565 10:36:23
ปิดเทอม ไม่ใช่ ไม่มีเรียน!!
 08 ตุลาคม 2565 11:55:06
มาฟังเพื่อนๆที่ลงคอร์ส Advanced Bmat by Chemou ว่าหลังจากลงเรียนไปแล้วพร้อมแค่ไหน
 03 ตุลาคม 2565 15:29:41
พิเศษสุด!! ข้อสอบ BMAT Mock Exam By CHEMOU
 03 ตุลาคม 2565 13:47:22
อีก 1 เดือนจะสอบ BMAT แล้วพร้อมกันหรือยัง? เตรียมความพร้อมวันนี้ Advanced BMAT 4 เล่ม 4 วิชาสายวิทย์
 27 กันยายน 2565 12:28:20
ใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบสนุก มีลูกเล่น เน้นเทคนิคทำข้อสอบง่ายๆ ได้คะแนนดี มาลงคอร์สตะลุยโจทย์ Advanced BMAT กันนะคะ
 27 กันยายน 2565 11:54:10
วิศวะจุฬาฯ ประกาศสัดส่วนคะแนน TCAS'66 แล้วนะลูก
 27 กันยายน 2565 11:36:42
มาลองทำโจทย์ BMAT ฟิสิกส์ กับ อ.เผ่าเพื่อทดสอบกัน!! - Advanced BMAT ฟิสิกส์
 23 สิงหาคม 2565 10:39:27
มาลองทำโจทย์ BMAT ชีววิทยา กับครูอีฟเพื่อทดสอบกัน!! - Advanced BMAT ชีววิทยา
 21 สิงหาคม 2565 17:02:15
มาลองทำโจทย์ BMAT เคมีกับครูอีฟเพื่อทดสอบกัน!! - Advanced BMAT เคมี
 21 สิงหาคม 2565 16:44:19
มาลองทำโจทย์ BMAT คณิตศาสตร์ กับพี่ SupK เพื่อทดสอบกัน!! - Advanced BMAT คณิตศาสตร์
 10 สิงหาคม 2565 18:29:18
CHEMOU GOLD AWARDS 2022
 08 สิงหาคม 2565 10:29:17
มิดเทอมไม่ไหว ไปต่อยังไงดี?
 01 สิงหาคม 2565 15:16:17
มิดเทอมนี้ขอให้ทุกคนโชคดี เอาคะแนนเต็มมาฝาก อ.อุ๊ กันนะคะ
 18 กรกฎาคม 2565 16:44:01
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งของเราทุกคน ที่สอบติดคณะในฝัน TCAS'65
 29 มิถุนายน 2565 12:15:33
เตือนแล้วนะลูก!! อย่ามัวแต่คิดว่ามีเวลา เอาแต่รอช้า อาจะเตรียมตัวไม่ทัน
 20 มิถุนายน 2565 15:47:23
ถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัย" เด็กใหม่ อ.อุ๊ "
 21 พฤษภาคม 2565 10:25:06
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่สอบติด TCAS'65 รอบ2
 11 พฤษภาคม 2565 16:16:30
บรรยากาศความสุขวันเปิดคอร์สสด Entrance เคมี TCAS'66
 04 พฤษภาคม 2565 13:48:53
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สอบติด ม.วิทย์ รอบปี 65
 29 เมษายน 2565 14:53:42
ออกสตาร์ทกันแล้ว!! คอร์ส Ent'Tcas66
 28 มีนาคม 2565 12:31:56
เคล็ดลับความสำเร็จของห้องเรียน เคมี ม.ต้น
 28 มีนาคม 2565 11:33:54
จากม.ต้น สู่ม.ปลาย รวมพลคนติดเตรียม!!
 23 มีนาคม 2565 12:35:49
ข้อสอบยาวววว..อาจไม่ใช่ข้อสอบยาก..เสมอไปนะลูก^^
 18 มีนาคม 2565 10:30:54
เริ่มต้นแล้ว!!! คอร์สสดกับเนื้อหาอัพเดทล่าสุดจาก อ.อุ๊ และพี่อีฟ
 18 มีนาคม 2565 10:20:43
ถึง #dek65 ที่กำลังเตรียมสอบวันเสาร์นี้ทุกคน อ. อุ๊ ฝากข้อความส่งกำลังใจมาให้ทุกๆคนนะคะ
 10 มีนาคม 2565 08:49:12
ไขทุกข้อสงสัยเติมความมั่นใจให้ dek66
 01 มีนาคม 2565 14:44:11
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งของเรา ส่วนหนึ่งที่สอบติดรอบแรก TCAS’65 แล้ว
 13 กุมภาพันธ์ 2565 10:00:23
เช็คก่อน..เราเหมาะกับการเรียนแบบไหน?
 05 กุมภาพันธ์ 2565 15:16:56
ก่อนที่จะสมัครสดวันที่ 6 ก.พ. เรามาดูภาพประวัติศาสตร์ ห้องสด เคมี อ.อุ๊ แต่ละยุคมาให้ทุกคนดูกัน
 04 กุมภาพันธ์ 2565 11:08:03
dek65 ก่อนจะไปติวโค้งสุดท้ายอย่าลืมรีบเรียนตะลุยโจทย์ให้จบก่อน
 27 มกราคม 2565 17:17:37
วีดีโอแนะนำจาก อ.อุ๊ อธิบายคอร์สเรียนเปิดใหม่ เคมีเทอม 1 ปี65
 23 มกราคม 2565 12:52:27
คำถาม - คำตอบ สมัครเรียนยังไง ให้ได้สอนสด
 22 มกราคม 2565 12:36:36
เคล็ดลับดีดีจากพี่ๆ dekเก่ง ของเรา เทคนิคที่ต้องทำ เพื่อพิชิตเป้าหมายเดียวกัน คือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 15 มกราคม 2565 11:01:23
เด็กเก่งของเคมีอ.อุ๊ ที่ได้อันดับ 1 เคมี และ ที่ 1 ประเทศ
 04 มกราคม 2565 11:33:45
Chem Ou Awards 2021
 24 ธันวาคม 2564 09:56:31
4 เทคนิคพิชิตมิดเทอม จาก อ.อุ๊ และ พี่อีฟ
 15 ธันวาคม 2564 09:26:21
“พี่อีฟแชร์..แม่อุ๊เชียร์” EP.2 เรียนออนไลน์ ปัญหาใหญ่!! เด็กไทยยุคโควิด
 02 ธันวาคม 2564 09:57:14
สำนวนสุภาษิตยุค TCAS'65 ที่ทันสมัย และเข้ากับสถานการณ์ ของน้องๆตอนนี้ที่สุด
 26 พฤศจิกายน 2564 09:56:52
มาฟังเหตุผล จากเพื่อนๆ หลายๆสาขา ว่าทำไมถึงอยากมาเรียน Aurum ที่สาขากัน
 25 พฤศจิกายน 2564 14:07:11
ไม่เข้าใจตรงไหน หยิบปากกามาวง
 18 พฤศจิกายน 2564 13:10:46
จากแรกๆที่แอบมีคนบ่น กลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ที่ทำให้หลายคนบอกว่า #มาเรียนAurumที่สาขาได้ผลดีที่สุด
 18 พฤศจิกายน 2564 12:47:57
เมื่อพี่อีฟชวนแม่อุ๊เปิดโหวตกลางห้อง เทคนิคใครโดนใจกว่ากัน!!
 07 พฤศจิกายน 2564 10:14:33
“พี่อีฟแชร์..แม่อุ๊เชียร์” EP.1 รวมข้อสอบที่หลอก..เก่งกว่าผี!!!
 01 พฤศจิกายน 2564 09:46:20
อย่าปล่อยให้เรื่องไม่เคลียร์ ทำเราเพลียตอนสอบ
 21 ตุลาคม 2564 12:06:14
จากเด็กที่สอบตกเคมี และ ไม่ชอบวิชานี้เลย ให้กลายมาเป็นเด็ก Top ของห้อง
 18 ตุลาคม 2564 14:55:52
การวางแผนการเรียน คือหัวใจสำคัญของการเรียนให้ประสบความสำเร็จ
 12 ตุลาคม 2564 10:04:20
Interview น้องๆ ม.6 กับความพร้อมที่ได้จากการมาเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
 07 ตุลาคม 2564 09:00:19
เรียน Aurum หรือ Aurum Active เรียนพิเศษ เคมี Online แบบไหน เหมาะกับเราที่สุด
 15 กันยายน 2564 13:32:22
ทดลองเรียนพื้นฐานเคมี กับอ.อุ๊ และครูอีฟ - เรื่อง โมล (ปริมาณสารเบื้องต้น)
 27 สิงหาคม 2564 20:25:44
ทดลองเรียนพื้นฐานเคมี กับอ.อุ๊ และครูอีฟ - เรื่อง สัญลักษณ์นิวเคลียร์
 17 สิงหาคม 2564 14:07:04
5 ขั้นตอนง่ายๆ สมัครเรียน ChemOu
 23 มิถุนายน 2564 11:12:40
"ความในใจจาก dek'64"
 19 มิถุนายน 2564 17:32:12
อยู่ ม.ปลายแล้วปิดเทอมนี้เรียนเคมีอะไรดี
 13 เมษายน 2564 00:30:14
นักเรียน ม.ต้น เริ่มเรียนอย่างไรดี
 13 เมษายน 2564 00:29:12
คำถามที่พบบ่อยสำหรับเด็กใหม่ที่ไม่เคยเรียนกับเรา
 22 มีนาคม 2564 00:38:49
คำถามที่พบบ่อย กับ การเรียนคอร์ส Aurum ทางออนไลน์
 04 มีนาคม 2564 00:24:13
อยากเก่งเคมี ติวเคมีที่ไหนดี ?? น้องแบลล์มีคำตอบ
 04 กันยายน 2563 15:42:53
แนะนำการเรียน-การสอน อ.อธิปพร ศิวะกุล (อ.อีฟ)
 06 สิงหาคม 2563 17:21:23
อยากเก่งเคมี เตรียมสอบเคมี ต้องติวเคมี ตามคำแนะนำ อ.อุ๊
 06 สิงหาคม 2563 16:37:18
พี่น้องคนเก่ง เคมี อ.อุ๊ ที่ 1 ของประเทศ และที่ 1 แพทย์จุฬา
 25 มิถุนายน 2563 13:33:18
LINE TODAY
 08 มิถุนายน 2562 14:36:43
"ขยี้ความคิด สู่แนวคิดสร้างการศึกษาไทย"
 23 มีนาคม 2562 15:44:28
Perspective : อ.อุ๊ กวดวิชาเคมี
 12 พฤศจิกายน 2561 14:21:36
Our Class Room
 12 พฤศจิกายน 2561 13:54:17
ทำความรู้จักรูปแบบเรียน Aurum ที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนที่สาขาหรือเรียนออนไลน์แบบไร้รอยต่อ
 18 สิงหาคม 2561 12:15:28
"ศรัทธา 10 บาท" อีกหนึ่งประโยคสร้างแรงบรรดาลใจจาก อ.อุ๊ ในงาน TEDxChula
 31 กรกฎาคม 2561 20:24:53
อ.อีฟ สาธิตและบรรยายเรื่องการผ่าหัวใจหมู
 31 กรกฎาคม 2561 12:37:57
พี่อีฟแชร์-แม่อุ๊เชียร์(Online Tour)
 01 มิถุนายน 2565 10:32:52
พี่อีฟแชร์แม่อุ๊เชียร์ OnlineTour ครั้งแรก!! ที่อ.อุ๊ และพี่อีฟจะมาเจอ มาคุย มาตอบคำถามและแชร์เคล็ดลับดีดีให้กับเด็กๆทุกคน
 29 พฤษภาคม 2565 09:44:42
อ.อุ๊ และพี่อีฟเตรียมออน(ไลน์) ทัวร์ มาพบปะพูดคุยกับเด็กๆทุกสาขา ทุกภาค ทั่วประเทศ
 03 พฤษภาคม 2565 10:32:01
#Dek65 ที่กำลังจะสอบเดือนนี้ ระวังอย่าลืมฝนชุดกระดาษคำตอบ กันด้วยนะคะ^^
 10 มีนาคม 2565 08:50:19
รางวัลเรียนดี คะแนนเด่น เคมี อ.อุ๊ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาติดต่อรับรางวัล
 04 มีนาคม 2565 11:37:54
ภาพบรรยากาศจากวันโค้งสุดท้าย
 22 กุมภาพันธ์ 2565 09:27:36
ทปอ. ลดค่าสมัคร tcas'65 รอบ 3 Admission 15%
 19 ตุลาคม 2564 13:24:59
ปิดเทอม ตุลาคม นี้ น้องๆ ที่ต้องการ ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 กับ อ.อุ๊ ทั้งเด็กปัจจุบัน และ เด็กใหม่ มาวางแผนการเรียนกันเถอะ !!
 26 กันยายน 2564 12:37:30
บทสัมภาษณ์จากเด็กเก่งทุกรุ่น
 20 สิงหาคม 2564 10:57:25
อ.อุ๊ ได้ทำวิดีโอให้น้องๆคอร์ส ENT ปี 63 รุ่น AntiCOVID & AntiOnline
 17 สิงหาคม 2563 16:54:01
น้องๆ ม.ต้น ลูกศิษย์คนเก่งของ อ.อุ๊ ที่สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาได้
 14 มิถุนายน 2563 18:36:31
อ.อุ๊และน้องคอร์สEntรุ่น32 ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสภากาชาดไทย
 04 พฤษภาคม 2562 10:01:04

ข่าวสารและกิจกรรม
พี่อีฟแชร์-แม่อุ๊เชียร์(Online Tour)
 01 มิถุนายน 2565 10:32:52
พี่อีฟแชร์แม่อุ๊เชียร์ OnlineTour ครั้งแรก!! ที่อ.อุ๊ และพี่อีฟจะมาเจอ มาคุย มาตอบคำถามและแชร์เคล็ดลับดีดีให้กับเด็กๆทุกคน
 29 พฤษภาคม 2565 09:44:42
อ.อุ๊ และพี่อีฟเตรียมออน(ไลน์) ทัวร์ มาพบปะพูดคุยกับเด็กๆทุกสาขา ทุกภาค ทั่วประเทศ
 03 พฤษภาคม 2565 10:32:01
#Dek65 ที่กำลังจะสอบเดือนนี้ ระวังอย่าลืมฝนชุดกระดาษคำตอบ กันด้วยนะคะ^^
 10 มีนาคม 2565 08:50:19
รางวัลเรียนดี คะแนนเด่น เคมี อ.อุ๊ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาติดต่อรับรางวัล
 04 มีนาคม 2565 11:37:54
ภาพบรรยากาศจากวันโค้งสุดท้าย
 22 กุมภาพันธ์ 2565 09:27:36
ทปอ. ลดค่าสมัคร tcas'65 รอบ 3 Admission 15%
 19 ตุลาคม 2564 13:24:59
ปิดเทอม ตุลาคม นี้ น้องๆ ที่ต้องการ ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 กับ อ.อุ๊ ทั้งเด็กปัจจุบัน และ เด็กใหม่ มาวางแผนการเรียนกันเถอะ !!
 26 กันยายน 2564 12:37:30
บทสัมภาษณ์จากเด็กเก่งทุกรุ่น
 20 สิงหาคม 2564 10:57:25
อ.อุ๊ ได้ทำวิดีโอให้น้องๆคอร์ส ENT ปี 63 รุ่น AntiCOVID & AntiOnline
 17 สิงหาคม 2563 16:54:01
น้องๆ ม.ต้น ลูกศิษย์คนเก่งของ อ.อุ๊ ที่สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาได้
 14 มิถุนายน 2563 18:36:31
อ.อุ๊และน้องคอร์สEntรุ่น32 ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสภากาชาดไทย
 04 พฤษภาคม 2562 10:01:04

โบรชัวร์
วิชาเคมี อ.อุ๊
เคมี อ.อุ๊
คอร์ส AURUM มี.ค.67
เคมี อ.อุ๊
เคมี อ.อุ๊
คอร์สสด และ DVD มี.ค.67
วิชาฟิสิกส์ Applied Physics
Applied Physics
คอร์ส AURUM มี.ค.67
วิชาชีววิทยา Bio BEAM
Bio Beam Center
คอร์ส AURUM มี.ค.67
วิชาคณิตฯ SupK
คณิตศาสตร์ครู Sup'k
คอร์ส AURUM มี.ค.67
วิชาคณิตฯ อ.อรรณพ
คณิตศาสตร์อ.อรรณพ
คอร์ส AURUM มี.ค.67
ทีมหมอแผน
ทีมหมอแผน
คอร์ส AURUM มี.ค.67
ทีมหมอแผน
ทีมหมอแผน
คอร์สสด และ DVD มี.ค.67
TOPTGAT
ทีมหมอแผน
คอร์ส AURUM มี.ค.67
แนะนำอาจารย์ผู้สอนและรายวิชาที่เปิด Aurum แต่ละสาขา
ทุกสถาบัน
คอร์ส AURUM มี.ค.67